Langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med nevrofeedback del 1

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Langtidsvirkende metylfenidat 
Sammenligning: Nevrofeedback
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer, Oppfølgingstid tre måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0 -54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  4,60 enheter høyere med oppfølgingstid under 3 måneder (0,46 til 8,74) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,30 enheter lavere (95 % KI -5,21 til 4,61) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 2,70 enheter høyere (95 % KI -2,93 til 8,33) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  2,70 enheter høyere (95 % KI -2,93 til 8,33) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  2,70 enheter høyere (95 % KI  -2,93 til 8,33) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 0,80 enheter høyere (95 % KI  -4,45 til 6,05) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte totale ADHD symptomer i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  3,00 enheter høyere (95 % KI 0,49 til 5,51) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 1,40 enheter høyere (95 % KI -1,43 til 4,23) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SWAN skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var -0,40 enheter lavere (95 % KI - 0,79 til -0,01) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie  (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 0,40 enheter høyere (-3,33 til 4,13) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med Barkley's skala, 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var 2,50 enheter høyere (-0,59 til 5,59) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SWAN skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,93 enheter lavere (95 % KI -1,39 til -0,47) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 10-12 uker etter behandling, Målt med SWAN skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studie (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,93 enheter lavere (95 % KI -1,39 til -0,47) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet Oppfølgingstid under tre måneder etter behandling, Målt med SRQ, 1 -10.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig selvrapporterte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  -0,10 enheter lavere (95 % KI -1,63 til 1,43) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 
Utfall
Selvrapportert hyperaktivitet, Oppfølgingstid 3 måneder etter behandling, Målt med SRQ, 1 -10.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig Selvrapporterte ADHD symptomer (hyperaktivitet) i gruppen som fikk stimulerende medisiner var  0,60 enheter høyere (95 % KI -0,90 til 2,10) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere