Kombinert foreldre/familietrening og medikamentell behandling sammenliknet med placebo / vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD 
Intervensjon: Kombinert medikamentell behandling og foreldre/familietrening
Sammenligning: Placebo eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt, Lærer og foreldrevurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (243 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,06 (95 % KI -0,2 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer Hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -0,50 (95 % KI -0,69 til -0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,50 (95 % KI 0,34 til 0,66)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Hyperaktivitet, Observatørvurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (223 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  0,03 (95 % KI -0,02 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Uoppmerksomhet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (263 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -0,47 (95 % KI -0,63 til -0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Uoppmerksomhet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 14 måneder, Målt med SNAP skår.
Studier (antall personer)
1 studie (262 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -0,36 (95 % KI -0,55 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner, matte, Observatørvurdert, Oppfølgingstid 8 uker, Skala ikke oppgitt.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  7,05 (95 % KI 3,69 til 10,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner, matte, Observatørvurdert, Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med WIAT skala.
Studier (antall personer)
1 studie (267 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95 % KI -3,69 til 3,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner leseferdigheter, Observatørvurdert, Oppfølgingstid 8 uker, Skala ikke oppgitt.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  7,66 (95 % KI 3,35 til 11,97)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie