Kombinasjonsbehandling av foreldre / familietrening og atomoksetin sammenliknet med placebo / vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 14 år diagnostisert med autismespekterlidelse, aspergers syndrom, og symptomer på ADHD: uoppmerksomhet og hyperaktivitet
Intervensjon: Atomoksetin og foreldre/familietrening
Sammenligning: Placebo eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte ADHD totale symptomer. Tidspunkt for oppfølging 10 uker. Målt med SNAP.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell    -0,51 (95 % KI -0,89 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømte ADHD totale symptomer. Tidspunkt for oppfølging 10 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -0,30 (95 % KI -0,71 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet. Tidspunkt for oppfølging 10 uker. Målt med SNAP.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -0,54 (95 % KI -0,96 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet. Tidspunkt for oppfølging 10 uker. Målt med SNAP.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell    -0,27 (95 % KI -0,72 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet. Tidspunkt for oppfølging 10 uker. Målt med SNAP.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell    -0,49 (95 % KI -0,87 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet. Tidspunkt for oppfølging 10 uker. Målt med SNAP.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell    -0,33 (95 % KI -0,78 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
Respondenter på CGI-I. Tidspunkt for oppfølging 10 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 2,5 (95 % KI 1,12 til 5,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie