Kognitiv trening og fysisk aktivitet sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn mellom 5 og 9 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kognitiv trening og fysisk aktivitet
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale klinikerbedømte ADHD-symptomer Oppfølgingstid 15 uker etter behandling Målt med SNAP scale
Studier (antall personer)
1 studie (80 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,20 (95 %KI -2,24 til 4,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1.Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer Oppfølgingstid 15 uker etter behandling Målt med SNAP scale
Studier (antall personer)
1 studie (79 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,00 (95 % KI -4,89 til 2,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1.Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer Oppfølgingstid 15 uker etter behandling Målt med SNAP scale
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -5,6 til 5,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1.Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3.Nedgradert med -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie