Kognitiv atferdsterapi/Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med ikke-spesifikk støtteterapi

Populasjon: Gutter mellom 7 og 13 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi/dialektisk atferdsterapi
Sammenligning: Ikke-spesifikk støtteterapi
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 17 uker etter behandling, Målt med Revised behaviour problem checklist 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,80 (95 % KI -9,74 til 2,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 39 uker etter behandling, Målt med Revised behaviour problem checklist 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,00 (95 % KI -7,71 til 3,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 17 uker etter behandling, Målt med Revised behaviour problem checklist 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,20 (95 % KI -7,97 til -0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 39 uker etter behandling, Målt med Revised behaviour problem checklist 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,20 (95 % KI -8,58 til 6,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 17 uker etter behandling, Målt med Werry Weiss activity skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -11 (95 % KI -22,9 til 0,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 39 uker etter behandling, Målt med Werry Weiss activity skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (25 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -7,70 (95 % KI -20,12 til 4,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun er en studie med få deltakere