Klonidin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Klonidin
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD totale symptomer – lærerbedømt, 16 uker etter behandling, Målt med Connors ASQ-T.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 1,72 [-1,48 til 4,92] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
ADHD totale symptomer – Foreldrebedømt, 16 uker etter behandling, Målt med Connors ASQ-T.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert 
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 2,50 [-1,00 til 6,00] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Atferd – 16 uker etter behandling, Målt med Children’s Global Assessment Skala.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -3,60 [-9,00 til 1,80] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger- 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
RR 0,94 [0,06 til 14,27]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Totale antall med bivirkninger, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
17 tilfeller
Effektestimater
RR (95% CI) - 0,70 [-0,98 til -0,50]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Tachycardia, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
Peto odds ratio (95% CI) -7,92 [-399,84 til -0,16]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Systolisk blodtrykk, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,10 [-4,38 til 4,58] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Vektendringer,16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 1,70 [0,38 til 3,02] til fordel for klonidin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Psykotiske symptomer (hallusinasjoner) 16 uker etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
RD 0 (-0,06 til 0,06) 0 tilfeller av psykotiske symptomer uansett om man tok klonidin eller metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Søvnvansker, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
RR (95% CI) -0,21 [-1,72 til -0,03]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Økning i tics, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (71 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
8 tilfeller
Effektestimater
RR (95% CI) -0,82 [-1,87 til -0,36]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie