Klonidin sammenliknet med karbamazepin

Populasjon: Barn og unge mellom 4 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Klonidin
Sammenligning: Karbamazepin
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Behandlings-respons, Uoppmerksomhet, 4 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (22 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
2 tilfeller
Effektestimater
RR (95% CI) 2,17 [0,45 til 10,46]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Behandlings-respons, Hyperaktivitet, 4 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
3 tilfeller
Effektestimater
RR (95% CI) 5,43 [1,89 til 15,56]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Behandlings-respons, Impulsivitet, 4 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 tilfeller
Effektestimater
RR (95% CI) 3,54 [1,47 til 8,55]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av en studie