Klonidin sammenliknet med desipramin

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 13 år med ADHD og komorbid tics/tourettes disorder
Intervensjon: Klonidin
Sammenligning: Desipramin
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Hyperaktivitet – foreldre/lærerbedømt, 6 uker etter behandling, Målt med CBCL.
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 2,10 (1,48 til 2,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Totale antall deltakere med bivirkninger, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
26 tilfeller
Effektestimater
RR 1,08 (95% KI 0,84 til 1,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie