Klonidin gitt som tilleggsbehandling til metylfenidat sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat og klonidin
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD – totale symptomer, Lærerbedømt, 16 uker etter behandling, Målt med Connors ASQ-T.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -2,21 [-5,90 til 1,48] til fordel for metylfenidat og klonidin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
ADHD - totale symptomer foreldrebedømt, 16 uker etter behandling, Målt med Connors ASQ.P.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -3,00 [-6,40 til 0,40] til fordel for metylfenidat og klonidin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Atferd, 16 uker etter behandling, Målt med CGAS.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 2,70 [-2,60 til 8,00] til fordel for metylfenidat og klonidin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger, 16 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
RR (95% CI) 2,72 [0,30 til 24,70]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie