Helgestopp fra behandling sammenliknet med 7-dagers behandlinger 

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 14 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Helgestopp
Sammenligning: 7-dagers behandlinger
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer, foreldrevurderte, Oppfølgingstid 4 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,26 (KI 95% -0,87 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, lærervurderte, Oppfølgingstid 4 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0 (95 % KI -0,6 til 0,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Uønskede effekter, oppfølgingstid 4 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,45 (95% KI -0,16 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie