Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (førskolebarn)

Populasjon: Barn og unge mellom 2 og 6 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Familiebasert pasientinformasjon og opplæring
Sammenligning: Ingen foreldretrening
Basert på: Rimestad 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte symptomer på ADHD - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder
Studier (antall personer)
15 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i foreldrebedømt ADHD symptomer viste en forbedring til fordel for foreldretrening på 0,512 (Hedge`s g) (KI 95 % KI 0,33 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Objektivt bedømte symptomer på ADHD - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder.
Studier (antall personer)
9 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i objektivt bedømte ADHD symptomer i gruppen som fikk foreldretrening var 0,120 (Hedge`s g) (95 % KI -0,12 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon - konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Foreldrebedømte eksternaliserende vansker - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder.
Studier (antall personer)
13 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i foreldrebedømte eksternaliserende vansker viste en forbedring til fordel for foreldretrening på 0,439 (Hedge`s g) (95 % KI 0,17 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Objektivt bedømte eksternaliserende vansker - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder.
Studier (antall personer)
5 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i objektivt bedømte eksternaliserende vansker i gruppen som fikk foreldretrening var 0,309 (Hedge`s g) (95 % KI -0,07 til 0,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon - konfidensintervallet inkluderer både nytte og ulempe knyttet til tiltaket.
Utfall
Foreldrebedømt negativt foreldreskap - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder.
Studier (antall personer)
8 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i foreldrebedømt negativt foreldreskap viste en forbedring til fordel for foreldretrening var 0,628 (Hedge`s g) (95 % KI 0,32 til 0,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Objektivt bedømt negqativt foreldreskap - tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 12 måneder.
Studier (antall personer)
9 studier (antall deltakere ukjent)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Forskjell i objektivt bedømte eksternaliserende vansker i gruppen som fikk foreldretrening var 0,328 (Hedge`s g) (95 % KI 0,13 til 0,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og for ikke rapportert N.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse