Foreldre/familietrening gitt som tillegg til stimulerende medikamenter sammenliknet med stimulerende medikamenter

Populasjon: barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medikamenter og foreldre/familietrening 
Sammenligning: Stimulerende medikamenter
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale ADHD symptomer, foreldrerapportert, 2-12 mnd oppfølgingstid
Studier (antall personer)
3 studier (224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,42 (95 % KI -0,69 til -0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Totale ADHD symptomer, foreldrevurdert, 12 mnd oppfølgingstid. Målt med SWAN skala.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,13 (95 % KI -0,39 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Totale ADHD symptomer, lærervurdert, 10 ukers oppfølgingstid. Målt med DBDRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,15 (95 % KI -3,48 til 7,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, FBB-ADHS, 12 mnd oppfølgingstid.
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95 % KI -0,35 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, CTRS, 12 mnd oppfølgingstid.
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,36 til 0,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer lærervurdert hyperaktivitet, PT 12 måneders oppfølgingstid. Målt med CTRS.
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -0,7 til 0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer lærervurdert hyperaktivitet, FU 12 måneders oppfølgingstid. Målt med CTRS.
Studier (antall personer)
1 studie (68 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,46 til 0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, 12 mnd oppfølgingstid. Målt med FBB-ADHS.
Studier (antall personer)
1 studie (103 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95 % KI -0,53 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/fungering, foreldrevurdert, 12 mnd oppfølgingstid. Målt med WFIRS-P.
Studier (antall personer)
1 studie (103 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,3 til 0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/hendelser 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie