Foreldre/familietrening gitt som tillegg til atomoksetin sammenliknet med atomoksetin

NICE, 2018

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 14 år diagnostisert med autismespekterlidelse, aspergers syndrom, og symptomer på ADHD: uoppmerksomhet og hyperaktivitet 
Intervensjon: Atomoksetin og foreldre/familietrening 
Sammenligning: Atomoksetin 
Basert på:
NICE, 2018
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
NICE, 2018
Totale ADHD symptomer, foreldrerapportert, 10 ukers oppfølgingstid. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95% KI -0,32 til 0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.
NICE, 2018
Totale ADHD symptomer, lærervurderte, 10 ukers oppfølgingstid. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95 % KI -0,73 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.
NICE, 2018
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, 8-10 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,21 (95 % KI -0,57 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.
NICE, 2018
ADHD symptomer, hyperaktivitet, lærervurdert, 8-10 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,16 (95 % KI -0,52 til 0,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.
NICE, 2018
ADHD symptomer, uoppmerksomhet foreldrevurdert, 8-10 ukers oppfølgingstid.
Studier (antall personer)
2 studier (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,37 (95 % KI -0,73 til -0,01).
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter.
NICE, 2018
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, lærervurdert 8-10 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,38 (95 % KI -0,74 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter.
NICE, 2018
Respondenter til CGI 8-10 ukers oppfølgingstid
Studier (antall personer)
2 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
RR 1,05 (95% KI 0,73 til 1,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.
NICE, 2018
Atferd/funksjon, lærervurdert 8 uker oppfølgingstid. Skala ikke oppgitt.
Studier (antall personer)
1 studie (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 5,06 (95 % KI -4,59 til 14,71)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser.