Foreldre/familietrening gitt i tillegg til metylfenidat sammenliknet med metylfenidat og ikke-spesifikk støtteterapi

NICE, 2018

Populasjon: barn mellom 7 og 9 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Metylfenidat og foreldre/familietrening 
Sammenligning: Metylfenidat og ikke-spesifikk støtteterapi
Basert på:
NICE, 2018
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
NICE, 2018
ADHD symptomer Foreldrebedømt hyperaktivitet PT >3 måneder) Oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,20 (95 % KI -0,08 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
NICE, 2018
ADHD symptomer Foreldrebedømt hyperaktivitet. FU >3 måneder Oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,10 (95 % KI -0,11 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
NICE, 2018
ADHD symptomer Lærerbedømt hyperaktivitet PT >3 måneder Oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0 (95 % KI -0,36 til 0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter, 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
NICE, 2018
ADHD symptomer Lærerbedømt hyperaktivitet. FU >3 måneder Oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,30 (95 % KI 0,03 til 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie