Foreldre/familietrening gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling del 2

Populasjon: Barn mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kombinert medikamentell behandling og foreldre/familietrening
Sammenligning: Kombinert medikamentell behandling
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Skoleprestasjoner, matte, observatørvurdert. Oppfølgingstid 8 uker. Skala ikke oppgitt.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,15 (95 % KI 0,15 til 6,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner, matte, observatørvurdert. Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med WIAT skala.
Studier (antall personer)
1 studie (260 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,80 (95 % KI -2,78 til 4,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner, lesing, observatørvurdert. Oppfølgingstid 8 uker. Skala ikke oppgitt.
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 4,28 (95 % KI 0,3 til 8,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Skoleprestasjoner, lesing observatørvurdert. Oppfølgingstid 14 måneder. WIAT skala.
Studier (antall personer)
1 studie (260 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,50 (95 % KI -2,06 til 5,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Generelle skoleprestasjoner, lærervurdert. Oppfølgingstid 3 måneder. CBRS academic underskala.
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,25 (95 % KI -4,95 til 9,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Generelle skoleprestasjoner, lærervurdert. Oppfølgingstid 6 måneder. Målt med CBRS academic underskala.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,48 (95 % KI -7,09 til 6,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie