Foreldre/familietrening gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling del 1

Populasjon: barn mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kombinert medikamentell behandling og foreldre/familietrening
Sammenligning: Kombinert medikamentell behandling
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 12 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (KI 95 % 0,51 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, lærer og foreldrevurdert, Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med SNAP skala.
Studier (antall personer)
1 studie (242 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95 % KI -0,15 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder. Målt med Connors skala.
Studier (antall personer)
1 studie (54 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,22 (95 % KI -4,38 til 8,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, lærervurdert. Oppfølgingstid 3-14 måneder.
Studier (antall personer)
2 studier (309 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95 % KI -0,28 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
ADHD symptomer, Hyperaktivitet, foreldrevurdert. Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,94 (95 % KI 0,78 til 1,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, observatørvurdert. Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (224 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,05 (95 % KI 0 til 0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 12 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,22 (95 % KI -0,46 til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert. Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,27 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, lærervurdert, Oppfølgingstid 14 måneder. Målt med SNAP-skala.
Studier (antall personer)
1 studie (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95 % KI -0,18 til 0,2)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert. Oppfølgingstid 12 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95 % KI -0,51 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert. Oppfølgingstid 12 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (270 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95 % KI -0,51 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/fungering, lærervurdert. Oppfølgingstid 3 måneder. Målt med CBRS Aggressive behaviour underskala.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,58 (95 % KI -8,11 til 4,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Afterd/fungering, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder. Målt med CBRS Aggressive behaviour underskala.
Studier (antall personer)
1 studie (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,28 (95 % KI -8,8 til 4,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Emosjonell dysregulering, lærervurdert. Oppfølgingstid 3 måneder CBRS emotional distress subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (53 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 4,22 (95 % KI -2,14 til 10,58)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Emosjonell dysregulering, lærervurdert. Oppfølgingstid 6 måneder. CBRS emotional distress subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (55 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,35 (95 % KI -4,16 til 8,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie