Fluoksetin gitt som tilleggsbehandling til atomoksetin sammenliknet med atomoksetin og placebo 

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon:
Sammenligning:
Basert på:
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Forskerbedømte totale ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-54.
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,5 (95 % KI -8,06 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2 hvis kun er en studie med få deltakere/ hendelser
Utfall
Forskerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling, ADHD-RS uoppmerksomhet subskala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,2 (95 % KI -4,71 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2 hvis kun er en studie med få deltakere/ hendelser
Utfall
Forskerbedømt, Hyperaktivitet, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling, ADHD-RS uoppmerksomhet subskala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (157 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,2 (95 % KI -3,61 til 1,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2 hvis kun er en studie med få deltakere/ hendelser
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger, Oppfølgingstid 8 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (173 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
1 tilfelle
Effektestimater
Risk ratio 1,09 (95 % KI 0,12 til 10,19) 2 flere per 1000 (19 færre til 200 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2 hvis kun er en studie med få deltakere/ hendelser