Eliminasjonsdiett (kosthold uten kjente allergener) sammenliknet med ikke tilpasset kosthold/vanlig praksis

Populasjon: Barn og unge mellom 3 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Eliminasjonsdiett
Sammenligning: Ikke tilpasset kosthold/ vanlig praksis
Basert på: Sonunga-Barke 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Alle studier ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
8 studier (407 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig standardisert forskjell var 1,48 (95 % KI 0,35 til 2,61)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av relevans, deltakerne er dårlig beskrevet 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Objektivt vurdert ADHD-symptomer - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
6 studier (280 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig standardisert forskjell var 0,51 (95 % KI -0,02 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av relevans, deltakerne er dårlig beskrevet 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 5. Nedgradert på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse