Buspiron sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Buspiron
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Behandlings-respons (definert som nedgang i adhd-RS), 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
14 tilfeller
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,89 (0,65 til 1,21) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Foreldrebedømte ADHD totale symptomer, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 6,65 (1,52 til 11,78) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Lærerbedømte ADHD totale symptomer, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (40 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 12,60 (7,27 til 17,93) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Frafall på grunn av bivirkninger, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
Peto odds ratio 6,61 (95% KI 0,13 til 335,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Alvorlige bivirkninger, 6 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (34 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
0 tilfeller
Effektestimater
Risk difference 0,00 (95 % KI -0,1 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av en studie