Barn og unge med god respons på behandling: fortsatt bruk av nortriptylin sammenliknet med medisinpause (placebo)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Medisinpause/placebo
Sammenligning: Fortsette med nortriptylin
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
CGI-I Oppfølgingstid 3 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (23 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
8 tilfeller
Effektestimater
RR 0,34 (0,12 til 0,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 hvis størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte populasjon eller et indirekte utfall, eller med -2 hvis størsteparten av dokumentasjonen inneholdt en svært indirekte populasjon eller indirekte utfall, 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie