Avslapning sammenliknet med venteliste eller behandling som vanlig

Populasjon: Barn mellom 6 og 10 år med ADHD
Intervensjon: Avslapning
Sammenligning: Venteliste eller behandling som vanlig
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 4 uker etter behandling, Målt med Conners skala 0-84.
Studier (antall personer)
1 studie (17 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,22 (95 % KI -10,84 til 4,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: størstedelen av dokumentasjonen har veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: konfidensintervallet er svært bredt 3. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 4 uker etter behandling, Målt med Conners skala 0-84.
Studier (antall personer)
1 studie (17 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,52 (95 % KI -5,88 til 4,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: størstedelen av dokumentasjonen har veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: konfidensintervallet er svært bredt 3. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere