Atomoksetin sammenliknet med foreldre/familietrening (barn 5-18 år) 

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 14 år diagnostisert med autismespekterlidelse, aspergers syndrom, og symptomer på ADHD: uoppmerksomhet og hyperaktivitet 
Intervensjon: Atomoksetin 
Sammenligning: Foreldre/familietrening 
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer i gruppen som fikk atomoksetin var -0,21 enheter lavere (95% KI -0,5 til 0,08) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer i gruppen som fikk atomoksetin var 0,03 enheter høyere (95 % KI -0,35 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (Hyperaktivitet) i gruppen som fikk atomoksetin var -0,32 enheter lavere (95 % KI -0,68 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (Hyperaktivitet) i gruppen som fikk atomoksetin var 0,04 høyere (95 % KI -0,43 til 0,51) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig foreldrebedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk atomoksetin var -0,09 enheter lavere (95 % KI -0,41 til 0,23) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig lærerbedømte ADHD symptomer (uoppmerksomhet) i gruppen som fikk atomoksetin var 0,02 enheter høyere (95 % KI -0,37 til 0,41) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie
Utfall
Respondenter med CGI-I, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (63 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
RR 1,61 (0,83 til 3,13) 
Effektestimater
177 flere per 1000 (fra 49 færre til 618 flere) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få hendelser/ antall deltakere og kun en studie