Atomoksetin gitt som tilleggsbehandling til foreldre/familietrening sammenliknet med foreldre/familietrening

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 14 år diagnostisert med autismespekterlidelse, aspergers syndrom, og symptomer på ADHD: uoppmerksomhet og hyperaktivitet 
Intervensjon: Atomoksetin og foreldre/familietrening
Sammenligning: Foreldre/familietrening
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,22 (95% KI -0,54 til -0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD symptomer - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,32 (95% KI -0,72 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95% KI -0,65 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95% KI -0,77 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95% KI -0,50 til 0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med SNAP scale 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,34 (95% KI -0,75 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere
Utfall
Respondenter målt med CGI-I - Oppfølgingstid 10 uker etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
194 flere per 1000 Risk ratio 1,67 (95% KI 0,86 til 3,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: Kun en studie med få deltakere