Atomoksetin gitt som tilleggsbehandling til psykoedukasjon sammenliknet med psykoedukasjon

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 15 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Atomoksetin og psykoedukasjon
Sammenligning: Psykoedukasjon
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømt livskvalitet, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med CHIP-CE skala.
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,40 (95% KI -1,93 til 4,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -12,70 (95% KI -16,86 til -8,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -6,20 (95% KI -8,42 til -3,98)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -6,50 (95% KI -8,50 til -4,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømte akademiske ferdigheter, Oppfølgingstid 10 uker etter behandling, Målt med CHIP-CE skala.
Studier (antall personer)
1 studie (99 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 4,30 (95% KI 40,83 til 7,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie