Atomoksetin gitt som tilleggsbehandling til kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Populasjon: Barn og unge mellom 13 og 19 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon:
Sammenligning:
Basert på:
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD symptomer, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling, Målt med DSM-IV sjekkliste.
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 5,00 (95% KI -1,87 til 11,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser og en studie
Utfall
Totale selvrapporterte ADHD symptomer, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling, Målt med DSM-IV sjekkliste.
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,83 (95% KI -7,52 til 5,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert - 2 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser og en studie
Utfall
Respondenter målt med CGI-I, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (65 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
73 færre per 1000 Risk Ratio 0,88 (95% KI 0,57 til 1,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter  2. Nedgradert –2 på grunn av presisjon: få deltakere/ hendelser og en studie