Atomoksetin sammenliknet med guanfacin

Populasjon: Barn og unge med ADHD mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Atomoksetin
Sammenligning: Guanfacin
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD totale symptomer – 10-13 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (225 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 8,90 (5,57 til 12,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Behandlings Respons (CGI-score) 10-13 uker etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (226 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
76 tilfeller
Effektestimater
RR 0,84 (95% KI 0,68 til 1,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere/ hendelser
Utfall
Frafall fra behandlingen på grunn av uønskede effekter- 10-13 uker etter behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (227 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
9 tilfeller
Effektestimater
RR 0,57 (95% KI 0,2 til 1,65
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere/ hendelser
Utfall
Totale antall deltakere med bivirkninger - 10-13 uker etter behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (226 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
88 tilfeller
Effektestimater
RR 0,88 (95% KI 0,75 til 1,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere/ hendelser
Utfall
Søvnvansker - 10-13 uker etter behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (226 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
13 tilfeller
Effektestimater
RR 0,63 (95% KI 0,27 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie 3. Nedgradert -1 på grunn av få deltakere/ hendelser
Utfall
Mindre matlyst - 10-13 uker etter behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (226 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
15 tilfeller
Effektestimater
RR 2,1 (95% KI 1,2 til 3,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil og nedgradert -2 hvis det var høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie