Amantadin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 14 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Amantadine
Sammenligning: Methylphenidate
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Uoppmerksomhet-foreldrebedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,40 [-4,10 til 4,90] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Uoppmerksomhet- lærerbedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,20 [-2,50 til 2,90] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Hyperaktivitet, foreldrebedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,60 [-3,36 til 4,56] til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Hyperaktivitet, ærerbedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -0,20 [-3,54 til 3,14] til fordel for amantadin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie