Amantadin sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 14 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Amantadin
Sammenligning: Methylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Uoppmerksomhet - foreldrebedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,40 (-4,10 til 4,90) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Uoppmerksomhet- lærerbedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,20 (-2,50 til 2,90) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Hyperaktivitet, foreldrebedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var 0,60 (-3,36 til 4,56) til fordel for metylfenidat
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie
Utfall
Hyperaktivitet, lærerbedømt, 6 uker etter behandling, Målt med ADHD-RS inattention subskala.
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Den gjennomsnittlige forskjellen på medikamentene var -0,20 (-3,54 til 3,14) til fordel for amantadin
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn få deltakere/ hendelser 2. Nedgradert -1 på grunn av en studie