Ekskluderte oversikter del 1

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bushe 2014
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2009 opptil juni 2011
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- placebokontrollert og dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
1
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Chacko 2013
Søkedato
Ukjent
Tiltak
PC-basert kognitiv trening
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 17 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dårligere kvalitet enn Cortese 2015 samt ukjent søkedato
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Coates 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2013
Tiltak
Foreldrebasert tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD eller subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Rimestad 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Coghill 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 18 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- placebokontrollert og med fokus på selekterte utfall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Coghill 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og17 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse. Inkluderer også voksne
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cooper 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Kosthold (kosttilskudd)
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 17 år med ADHD-diagnose eller subterskel symptomer på ADHD. Inkluderer også voksne
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Czerniak 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 2011
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år med ADHD-diagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- svært dårlig kvalitet og indirekte kunnskap
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Daley 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2013
Tiltak
Atferdsrettet behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD, annen hyperkinetisk forstyrrelse eller subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- overlapper med en rekke andre oversikter (kognitiv atferdsterapi, foreldretrening, organisering)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
DuPaul 2012
Søkedato
Artikler publisert fra 1996 opptil 2010
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn i skolealder diagnostisert med ADHD, også barn med andre komorbiditeter
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Richardson 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Evans 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2017
Tiltak
Meditasjonsbasert behandling
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år diagnostisert med ADHD, inkl. barn og unge med komorbiditeter og som bruker medisiner
Årsak for eksklusjon
Overflødig- overlapper med Mak 2018 og har noe nyere søk, men inkluderer også andre studiedesign
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Gaastra 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2013
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- metode og inkluderte studier svært mangelfult beskrevet- dekket av Richardson 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Gillies 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2011
Tiltak
Kosthold (flerumettede fettsyrer som omega 3)
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD, inkludert barn og unge med komorbiditeter
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Fabiano 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2013
Tiltak
Psykososiale tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år med ADHD eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av andre oversikter i Sunhedsstyrelsen 2014
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Farcas 2016
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Treningsprogram for arbeidsminne
Populasjon
Barn mellom 5 og 14 år diagnostisert med ADHD. Søkt etter studier skrevet på engelsk
Årsak for eksklusjon
Overflødig- tilsvarende søk og ingen nye studier etter Sunhedsstyrelsen 2014
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Hawkey 2014
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2001 opptil mars 2013
Tiltak
Kosthold (omega-3)
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD. Voksne også inkludert
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinjer
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Hirota 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2013
Tiltak
Kombinasjonsbehandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av NICE for klonidin og guanfacin
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Lee 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil 2011
Tiltak
Foreldrebasert tiltak
Populasjon
Foreldre av barn med ADHD-diagnose
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinjer, og av bedre kvalitet Zwi 2011
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Liu 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2016
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig. Fullstendig overlappende med Rezaei 2016. Liu 2016 er imidlertid av dårligere kvalitet.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Mahajan 2012
Søkedato
Artikler publisert fra 2000 opptil juli 2010
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med autisme og andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser som også har ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Reichow 2013
Type
Systematisk oversikt- pakkeforløp
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Maneeton 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Storebø 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Maneeton 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Punja 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Faraone 2019
Søkedato
Kilder ble søkt fra deres start til august 2017
Tiltak
Medikamentell behandling sammenliknet med placebo
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år med ADHD-diagnose ifølge DSM III
Årsak for eksklusjon
Storebø (2018) er mer omfattende
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Micoulaud-Franchi 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2012
Tiltak
Nevrofeedback
Populasjon
Barn og unge mellom 8 og 11 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Cortese 2016 som er av bedre kvalitet og med nyere søk
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Miller 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil 2011
Tiltak
Skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 21 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- metode og inkluderte studier svært mangelfult beskrevet- dekket av Richardson 2015
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Mulqueen 2015
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Foreldrebasert tiltak
Populasjon
Barn og unge under 6 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Rimestad 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Najib 2012
Søkedato
Artikler publisert fra 1995 opptil 2011
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Neudecker 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2014
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig- stort overlapp med Cerillo 2015. Sammenfallende konklusjoner. Dårligere kvalitet
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. september 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Sunnhedsstyrelsen 2014
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Nigg 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2011
Tiltak
Kosthold (kostholdstiltak og tilsetningsstoffer)
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av retningslinjer
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pelsser 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 2015
Tiltak
Kosthold
Populasjon
Barn diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Oversikt over systematisk oversikter
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.2018
Kommentar
ID
Prasad 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil juni 2010
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 16 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Puri 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2013
Tiltak
Kosthold (flerumettede fettsyrer, som omega 3)
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 12 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av retningslinjer
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pyle 2017
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Skolebasert atferdsrettet tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år (i skolealder) diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Iznardo 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Rubia 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2011
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 10 og 17 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Sundhedsstyrelsen 2014
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ruggiero 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av NICE 2013
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Schwartz 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD, og de med komorbiditeter som ODD, atferdsforstyrrelser, angst og depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig- dekket av Clavenna 2014
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sibley 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1999 opptil 2012
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge med snittaldre mellom 10 og 19 år diagnostisert med ADHD eller vurdert som å ha subterskel symptomer på ADHD, inkludert komorbiditeter som ODD, CD og rus
Årsak for eksklusjon
Overflødig- tiltakene er så mangelfullt beskrevet at oversikten ikke tilfører meningsfull kunnskap
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.2018
Kommentar
ID
Sonuga-Barke 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2012
Tiltak
Ikke-medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år diagnostisert med ADHD eller annen hyperkinetisk forstyrrelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av retningslinje
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Tamminga 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn, unge og voksne, gjennomsnittsaldre mellom 4,8 og 50,1 år, medianalder 10,8 år. 33/50 studier av barn og unge (gjennomsnittsaldre ≤ 12 år) og 12 med kun voksne utvalg (≥18 år) diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
28.02.2018
Kommentar
ID
Treuer 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2012
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med ADHD, inkludert de med komorbiditeter som ODD, atferdsforstyrrelser og angstlidelser. Omfatter også voksne
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Hirota 2014
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Abdullah 2018
Søkedato
Februar 2018
Tiltak
Omega-3 polysaturerte fettsyrer
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 18 år med ADHD-diagnose
Årsak for eksklusjon
Smale inklusjonskriterier, dekkes av Sundhedsstyrelsen 2018
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Cerillo-Urbina 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. august 2017
Tiltak
Medikamentell behandling (stimulanter og andre medisiner)
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Dekkes av en rekke andre oversikter inkludert oversikten av NICE 2018
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Goode 2018
Søkedato
Artikler publisert fra 1. januar 2009 opptil 7. november 2016
Tiltak
Ikkemedikamentell behandling, enten alene eller i kombinasjon med medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge opptil 17 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Ekskludert, manglende rapportering, og dekkes av Chang 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
26.11.2019
Kommentar
ID
Liang 2018
Søkedato
Fra databasenes start til 31. mai 2016
Tiltak
Metylfenidat sammenliknet med placebo eller atomoxetin
Populasjon
Alle aldre med ADHD diagnose
Årsak for eksklusjon
Ekskluderes - Storebø (2018) er mer omfattende
Type
Systematisk oversikt og metaanalyse
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Holmskov 2017
Søkedato
Fra databasenes start til februar 2017
Tiltak
Methylfenidat sammenliknet med placebo eller ingen intervensjon
Populasjon
Studier med barn og unge diagnostisert med ADHD der minst 75% er under 19 år, og gjennomsnittsalder ikke er mer enn 19 år
Årsak for eksklusjon
Storebø (2018) er mer omfattende
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Suarez-Manzano 2018
Søkedato
Januar 2000-januar 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet sammenliknet med annen eller ingen aktivitet
Populasjon
Skolebarn mellom 6 og 18 år med ADHD
Årsak for eksklusjon
Ekskludert, har verken tall eller metaaanlyse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Sultan 2018
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2000 opptil desember 2016
Tiltak
Tiltak der det er samarbeid mellom ulike instanser/nivå ("share-care models")
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 17 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Rapporterer tall på kun to studier, ikke nok for inklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Chimiklis 2018
Søkedato
Artikler publisert mellom 1990-2015
Tiltak
Yoga, mindfulness og meditasjon
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 17 år diagnostisert med ADHD eller hvis 50 % av utvalget ble identifisert med tydelige symptomer på uoppmerksomhet, hyperaktivitet eller impulsivitet.
Årsak for eksklusjon
Ekskludert, dekkes av Zhang
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Harrison 2019
Søkedato
Mellom 1971 og 2018 - presis søkedato spesifiseres ikke
Tiltak
Klasseroms-baserte intervensjoner
Populasjon
Barn mellom 4 og 19 år diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Tilfører ikke noe substansielt til kunnskapsgrunnlaget, som er stort for skolebaserte tiltak
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
26.11.19
Kommentar
ID
Chang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. mars 2017
Tiltak
Omega-3 Polyusaturerte fettsyrer
Populasjon
Barn (4-12 år) og ungdommer (13-17 år) diagnostisert med ADHD
Årsak for eksklusjon
Dekkes av Sundhedsstyrelsen 2018
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.2018
Kommentar