Tiltak: psykodynamisk terapi

Dokumentasjonsgrunnlag psykodynamisk terapi

Inkluderte oversikter for psykodynamisk terapi

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Abbass 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil oktober 2012
Tiltak
Psykodynamisk terapi
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en psykisk lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering