Tiltak: metoder basert på oppmerksomt nærvær («mindfulness»)

Dokumentasjonsgrunnlag metoder basert på oppmerksomt nærvær

Inkluderte oversikter for metoder basert på oppmerksomt nærvær («mindfulness»)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Carsley 2017
Søkedato
Ukjent, sannsynligvis artikler publisert opptil mars 2017
Tiltak
Tiltak der mindfulness er hovedfokus
Populasjon
Barn og unge (skoleelever) mellom 6 og 18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Dunning 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2017
Tiltak
Mindfulnessbaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
12.2018
Kommentar
ID
Kallapiran 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2014
Tiltak
Mindfulnessbaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 20 år, diagnostisert med en psykisk eller annen lidelse, friske
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Maynard 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil mai 2015
Tiltak
Forebyggende: mindfulnessbaserte tiltak
Populasjon
Barn i skolealder herunder førskole
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
10.11.17
Kommentar
ID
Swain 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2014
Tiltak
ACT eller studier som har brukt minst to av hovedkomponentene i ACT: mindfulness, aksept, kognitiv defusjon, selv-som-kontekst, verdier, forpliktet handling
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Vekety 2021
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2020
Tiltak
Mindfulnessbaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 3-12 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
oktober 2020
Kommentar

Ekskluderte oversikter