Tiltak: likemannstiltak

Dokumentasjonsgrunnlag likemannstiltak

Inkluderte oversikter for likemannstiltak

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Ali 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2014
Tiltak
Internettbaserte støttetiltak
Populasjon
Ungdom mellom 12 og 25 år diagnostisert med en psykisk lidelse eller rus- og/eller annen avhengighetsproblematikk
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Bekkering 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2013
Tiltak
Selvhjelpsgrupper
Populasjon
Undom mellom 12 og 21 år med rus- og/eller annen avhengighetsproblematikk
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Dart 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2013
Tiltak
Likemannsledete tiltak i skolesettinger
Populasjon
Barn og unge i skolealder med ulike utfordinger, herunder autisme utviklingshemning, sammensatte tilstander (utviklingshemning, autisme og sensorisk hemning av ulike slag, hjerneskade), emosjonelle og atferdsrelaterte forstyrrelser
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering