Tiltak: fysisk aktivitet

Dokumentasjonsgrunnlag fysisk aktivitet

Inkluderte oversikter for fysisk aktivitet

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Alvarez-Bueno 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 16. oktober 2016
Tiltak
Forebyggende: fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 18 år som ikke er diagnostisert med en psykisk lidelse
Ekskludert
Barn og unge diagnostisert med en tilstand eller forstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Andermo, 2020
Søkedato
Oktober 2019
Tiltak
Fysisk aktivitet i skolen
Populasjon
Barn og unge 4-19 fra normalpopulasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Balasubramaniam 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2011
Tiltak
Yoga
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse
Ekskludert
Forebyggende studier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Collins 2019
Søkedato
Tiltak
Styrketrening
Populasjon
Unge 10-16 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Helsedirektoratet 2010
Søkedato
Artikler publisert inntil april 2010
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Alle diagnostisert med en psykisk lidelse eller vurdert som å ha subterskel symptomer på en psykisk lidelse
Ekskludert
Type
Veileder
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ferreira-Vorkapic 2015
Søkedato
2014
Tiltak
Yoga
Populasjon
Barn og unge 5-18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Jaronen 2016
Søkedato
Artikler fra januar 2004 inntil april 2015
Tiltak
Forebyggende: "aktive" TV- og PC-baserte spill
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år
Ekskludert
Barn og unge diagnostisert med alvorlig lidelser eller funksjonhemning (herunder kognitive)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cho, 2020
Søkedato
Slutten av 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet for emosjonell kompetanse
Populasjon
Barn/unge 9 til 18 år fra en normalpopulasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Marker 2018
Søkedato
Juli 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn/unge opp til 17 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Mansfield 2018
Søkedato
Jan. 2006-sep. 2016
Tiltak
Sport og dans
Populasjon
Ungdom/unge voksne 15-24 år
Ekskludert
Lavinntektsland
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
King, 2020
Søkedato
Juni 2019
Tiltak
Fysisk aktivitet av moderat/høy intensitet
Populasjon
Barn og unge i alderen 7 til 18 år med overvekt og psykiske utfordringer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Rafferty 2016
Søkedato
Artikler publisert før januar 2016
Tiltak
Forebyggende: skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 12 år
Ekskludert
Barn diagnostisert med fysisk eller psykisk lidelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Leahy, 2020
Søkedato
1. August 2019
Tiltak
Høyintensitets intervalltrening for kognisjon og mental helse
Populasjon
Barn og unge i alderen 5 til 18 år fra en normalpopulasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Li, 2020
Søkedato
Desember 2019
Tiltak
Vedvarende fysisk aktivitet på eksekutivfunksjon og kognitive utfall
Populasjon
Yngre barn fra en normalpopulasjon i alderen 3 til 7 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Spruit 2016
Søkedato
Tiltak
Forebyggende: Fysisk aktivitet
Populasjon
Undommer mellom 10 og 21 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Meijer, 2020
Søkedato
Tiltak
Moderat til hard fysisk aktivitet for hjernestruktur og nevrofysiologisk funksjon
Populasjon
Barn mellom 5 og 12 år fra en normalpopulasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2014
Tiltak
Forebyggende: fysisk aktivitet
Populasjon
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Tan 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1968 inntil 2015
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 25 år diagnostisert med autisme eller ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Xue 2019
Søkedato
Tiltak
Vedvarende trening
Populasjon
Barn/unge 6-17 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter for vurdering ved neste oppdatering