Tiltak: fysisk aktivitet

Dokumentasjonsgrunnlag fysisk aktivitet

Inkluderte oversikter for fysisk aktivitet

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Alvarez-Bueno 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 16. oktober 2016
Tiltak
Forebyggende: fysisk aktivitet i og utenfor skoletiden
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 18 år som ikke er diagnostisert med en psykisk lidelse
Ekskludert
Barn og unge diagnostisert med en tilstand eller forstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Balasubramaniam 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2011
Tiltak
Yoga
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse
Ekskludert
Forebyggende studier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Collins 2019
Søkedato
Tiltak
Styrketrening
Populasjon
Unge 10-16 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Helsedirektoratet 2010
Søkedato
Artikler publisert inntil april 2010
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Alle diagnostisert med en psykisk lidelse eller vurdert som å ha subterskel symptomer på en psykisk lidelse
Ekskludert
Type
Veileder
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ferreira-Vorkapic 2015
Søkedato
2014
Tiltak
Yoga
Populasjon
Barn og unge 5-18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Jaronen 2016
Søkedato
Artikler fra januar 2004 inntil april 2015
Tiltak
Forebyggende: "aktive" TV- og PC-baserte spill
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år
Ekskludert
Barn og unge diagnostisert med alvorlig lidelser eller funksjonhemning (herunder kognitive)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Marker 2018
Søkedato
Juli 2017
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn/unge opp til 17 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Mansfield 2018
Søkedato
Jan. 2006-sep. 2016
Tiltak
Sport og dans
Populasjon
Ungdom/unge voksne 15-24 år
Ekskludert
Lavinntektsland
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Rafferty 2016
Søkedato
Artikler publisert før januar 2016
Tiltak
Forebyggende: skolebaserte tiltak
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 12 år
Ekskludert
Barn diagnostisert med fysisk eller psykisk lidelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Spruit 2016
Søkedato
Tiltak
Forebyggende: Fysisk aktivitet
Populasjon
Undommer mellom 10 og 21 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2014
Tiltak
Forebyggende: fysisk aktivitet
Populasjon
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Tan 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1968 inntil 2015
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 3 og 25 år diagnostisert med autisme eller ADHD
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Xue 2019
Søkedato
Tiltak
Vedvarende trening
Populasjon
Barn/unge 6-17 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter for vurdering ved neste oppdatering