Tiltak: e-helse

Dokumentasjonsgrunnlag e-helse

Inkluderte oversikter for e-tiltak

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Siste søk i Håndboka
ID
Grist 2018
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2013 opptil september 2017
Tiltak
E-helse psykologiske intervensjoner
Populasjon
Barn og unge, snitt opptil 18 år, diagnostisert med eller vurdert som å ha subterskel symptomer på angst eller depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Siste søk i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Lau 2017
Søkedato
Søkedato er ukjent
Tiltak
Terapeutiske spill ("serious games")
Populasjon
Barn, unge og voksne med symptomer på psykiske vansker- herunder ASD, læringsvansker, depresjon, ADHD og Aspergers syndrom.
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
6
Siste søk i Håndboka
31.04.18
Kommentar
ID
Välimäki 2017
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2017
Tiltak
Nettbaserte tiltak rettet mot depresjon og angst
Populasjon
Barn og unge mellom 11 og 24 år vurdert som å ha symptomer på depresjon, angst og stress
Ekskludert
Deltakere med hjerneskade, epilepsi og spiseforstyrrelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Siste søk i Håndboka
30.04.18
Kommentar
ID
Vigerland 2016
Søkedato
Artikler publisert inntil mars 2016
Tiltak
Nettbasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge unger 18 år diagnostisert med en psykisk eller somatisk lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Siste søk i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Christ 2020
Søkedato
Artikler opptil september 2019
Tiltak
CBT levert via internett eller pc for angst og depresjon hos ungdom og voksne
Populasjon
unge voksne definert som 12-25 år med angst eller depresjonsdiagnose
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Siste søk i Håndboka
oktober 2020
Kommentar
ID
David 2020
Søkedato
Artikler opptil januar 2018
Tiltak
Teraputiske spill for å fremme psykisk helse og helserealtert atferd hos barn og unge
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år. Både psykiske og somatiske tilstander som f.eks. depresjon, ADHD, astma, kreft osv.
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Siste søk i Håndboka
november 2020
Kommentar
ID
Garrido 2019
Søkedato
Artikler publisert mellom 2007 og 2017
Tiltak
e-helse tilak for å redusere angst og depresjon
Populasjon
12-25 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Siste søk i Håndboka
desember 2019
Kommentar
ID
Khan 2019
Søkedato
Artikler opptil september 2018
Tiltak
e-helse tiltak gitt til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme og tics
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år. Barna inkludert i metaanalysen har ASD og Tics.
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Siste søk i Håndboka
november 2019
Kommentar
ID
Oldrati 2020
Søkedato
Artikler opptil januar 2019
Tiltak
Spill som er ment å styrke kognitive evner hos barn og unge med ADHD og lærevanske
Populasjon
Barn i skolealder 6-19 år med ADHD diagnose eller lærevansker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Siste søk i Håndboka
april 2020
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering