Tiltak: e-helse

Dokumentasjonsgrunnlag e-helse

Inkluderte oversikter for e-tiltak

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Siste søk i Håndboka
ID
Grist 2018
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2013 opptil september 2017
Tiltak
E-helse psykologiske intervensjoner
Populasjon
Barn og unge, snitt opptil 18 år, diagnostisert med eller vurdert som å ha subterskel symptomer på angst eller depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Siste søk i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Lau 2017
Søkedato
Søkedato er ukjent
Tiltak
Terapeutiske spill ("serious games")
Populasjon
Barn, unge og voksne med symptomer på psykiske vansker- herunder ASD, læringsvansker, depresjon, ADHD og Aspergers syndrom.
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
6
Siste søk i Håndboka
31.04.18
Kommentar
ID
Välimäki 2017
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2017
Tiltak
Nettbaserte tiltak rettet mot depresjon og angst
Populasjon
Barn og unge mellom 11 og 24 år vurdert som å ha symptomer på depresjon, angst og stress
Ekskludert
Deltakere med hjerneskade, epilepsi og spiseforstyrrelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Siste søk i Håndboka
30.04.18
Kommentar
ID
Vigerland 2016
Søkedato
Artikler publisert inntil mars 2016
Tiltak
Nettbasert kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge unger 18 år diagnostisert med en psykisk eller somatisk lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Siste søk i Håndboka
19.09.17
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering