Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bidonde, 2017
Søkedato
Sept. 2015
Tiltak
Alle tiltak
Populasjon
Barn 0-18 år utsatt for vold i nære relasjoner
Årsak for eksklusjon
oversikter over oppsummeringer eldre enn 3 år, oppsummeringer av lav kvalitet, eldre enn 10 år eller med data som ikke ble rapportert separat på barn, vold definert annerledes enn i PICO, mobbing eller nettmobbing, farmakologiske intervensjoner, manglende kontrollgruppe, guidelines, konferanse-sammendrag, kapitler, primærstudier
Type
Oversikt over oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Cary, 2012
Søkedato
Ikke rapportert
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn 5-18 år utsatt for seksuelle overgrep
Årsak for eksklusjon
Ikke PTSD-mål, manglende kontrollgruppe, manglende eksponeringskomponent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Channa, 2012
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Familiebehandling
Populasjon
Barn utsatt for omsorgssvikt/misbruk, 6-14 år
Årsak for eksklusjon
Studier som sammenlignet nesten like intervensjoner eller som manglet nødvendig statistisk informasjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fillol. 2018
Søkedato
Mai, 2017
Tiltak
Psykologiske intervensjoner
Populasjon
PTSD (kompleks ptsd), Mellom 6 og 55 år
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Forman-Hoffman, 2013
Søkedato
2012
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (CBT, NET, KIDNET, GTFI, CFTSI)
Populasjon
Barn og unge 0-17 år med PTSD grunnet terror, vold, krig, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall i nær familie
Årsak for eksklusjon
Alt som ikke møtte PICO
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fraser, 2013
Søkedato
Søkt opp til 2013
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (psykoterapi, foreldreveiledning), samt medisiner (SSRI)
Populasjon
Barn 0-14 år utsatt for omsorgssvikt
Årsak for eksklusjon
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gillies, 2012
Søkedato
Desember, 2011
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, eksponeringsterapi, psykodynamisk, narrativ terapi, støttende veiledning, familieterapi
Populasjon
Barn 3 til 18 år med PTSD (seksuelt misbruk, vold, naturkatastrofer, bilulykker)
Årsak for eksklusjon
Utviklingsforstyrrelser, rusbruk, unge innsatte
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gutermann, 2016
Søkedato
April, 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (gruppeterapi, indivduell terapi)
Populasjon
Barn og unge med PTSD (krig, ulykker, sykdom, naturkatastrofer) Alder: opp til 25 år
Årsak for eksklusjon
voksne over 25 år, ikke-interaktive intervensjoner, case studier, færre enn 8 deltakere, utvalget overlappet med annen inkludert studie, utilgjengelig fulltekst, utilstrekkelige data til å rapportere analyse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Gutermann, 2017
Søkedato
April, 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, EMDR)
Populasjon
PTSD, maksimum 25 år
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Kowalik, 2011
Søkedato
2010
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT)
Populasjon
PTSD, 0-18 år
Årsak for eksklusjon
varierende utfallsmål annet enn CBCL, inkluderte ikke før og etter- måling
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Kramer, 2011
Søkedato
August, 2010
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, gruppeterapi, nettbasert terapi, debriefing)
Populasjon
Barn med PTSD
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Kunnskapsöversikt om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fyisk misshandel
Søkedato
2016
Tiltak
Oversikt over måleinstrumenter for barns psykiske helse og tilpasning, anvendelsesområde, psykometriske egenskaper mm
Populasjon
Ikke relevant (søkt etter måleinstrumenter for å fange opp barn som trenger oppfølging etter traume)
Årsak for eksklusjon
Uklart
Type
Kunnskapsoversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Leenarts, 2013
Søkedato
Juli, 2012
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (TF-KAT)
Populasjon
Barn med en historie med omsorgssvikt
Årsak for eksklusjon
Casestudier, studier med barn under 6 år, forebygging (med mindre risikobarn var inkludert i intervensjonen), kombinasjonsstudier med medikamenter kun inkl hvis effekt av psykoterapi kan leses separat, kontrollgruppe på psykofarmaka,
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lopes, 2014
Søkedato
April, 2013
Tiltak
Psykologiske intervensjoner, CBT
Populasjon
Barn og unge utsatt for naturkatastrofer
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lewey, 2018
Søkedato
Tiltak
EMDR
Populasjon
Barn og unge med traume
Årsak for eksklusjon
Type
Meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Macdonald, 2012
Søkedato
Søkt opp til 2011
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste
Populasjon
Barn og unge som har vært utsatt for seksuelt misbruk
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Miller, 2011
Søkedato
Oktober, 2010
Tiltak
Hjemmebaserte utviklingsintervensjoner for barn
Populasjon
Barn fra barn med hjem lav SØS
Årsak for eksklusjon
Ikke RCT-studier
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Morina, 2016
Søkedato
April, 2015
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, EMDR, KIDNET)
Populasjon
Barn og unge 0-18 år med PTSD
Årsak for eksklusjon
manglende data, voksenpopulasjon, ingen kontrollgruppe, ingen PTSD-måling, ikke randomisert, ingen traume
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Morina, 2017
Søkedato
Juni, 2016
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (KAT, gruppe og individuell)
Populasjon
PTSD og depresjon (unge overlevende etter massevold)
Årsak for eksklusjon
voksenpopulasjon, høyinntektsland, ikke randomisert, for lite data rapportert, farmakologisk behandling under trial, populasjon ikke utstatt for massevold, for lite utvalg
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Munthe-Kaas, 2017
Søkedato
September, 2017
Tiltak
Ingen empiriske studier som så på effekt av eller erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold ble funnet.
Populasjon
Barn / unge, utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold
Årsak for eksklusjon
Partnervold, populasjoner i risikosonen for tvangsekteskap
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lindert, 2020
Søkedato
August, 2020
Tiltak
Psykososiale intervensjoner
Populasjon
Ungdom utsatt for vold
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Newman, 2014
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Psykologiske intervensjoner
Populasjon
Barn/unge utsatt for menneskeskapte katastrofer eller naturkatastrofer
Årsak for eksklusjon
Studier fra krig/kronisk terrorisme, ulykke, tap av en nær person, manglende data på PTSD-utfall
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Newton, 2017
Søkedato
Januar, 2015
Tiltak
Endrede rutiner i akuttmottak
Populasjon
Barn med psykiske helse-problemer på akuttmottak
Årsak for eksklusjon
Farmakologiske studier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lomax, 2020
Søkedato
September, 2020
Tiltak
Psykososiale intervensjoner
Populasjon
Ungdom og voksne utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
O'Haire, 2015
Søkedato
Oktober, 2015
Tiltak
Dyreassistert terapi
Populasjon
Barn/unge utsatt for vold/seksuelle overgrep
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
O'Sullivan,
Søkedato
Juli, 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (traumefokusert KAT)
Populasjon
Barn og unge 5-17 år utsatt for væpnet konflikt eller politisk vold
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Maynard, 2019
Søkedato
Juli, 2019
Tiltak
Traumefokuserte skoletiltak
Populasjon
Universell
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Patel, 2014
Søkedato
Juni, 2014
Tiltak
Psykologiske intervensjoner (psykodynamisk, psykoanalytisk, KAT), sosiale intervensjoner
Populasjon
PTSD - Tortur, alle aldre
Årsak for eksklusjon
overlevende etter tortur i mindretall, ikke randomisert, fysisk heller enn psykologisk intervensjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
McGinn, 2020
Søkedato
Juli, 2020
Tiltak
Beslutningstaking i familiegruppe
Populasjon
Barn i risiko for omsorgssvikt eller misbruk
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Pfefferbaum, 2019
Søkedato
Juli, 2019
Tiltak
Psykososiale intervensjoner
Populasjon
Unge utsatt for massetraume
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Rolfsnes, 2011
Søkedato
Mai, 2010
Tiltak
Skolebaserte tiltak (gruppe, KAT, kunstterapi m.fl)
Populasjon
PTSD symptomer, 6-19 år
Årsak for eksklusjon
Studier med behandling av komplekse type II-reaksjoner som resultat av div misbruk, manglende mål på PTSD ved baseline, manglende effektstørrelse
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Sanchez-Meca, 2011
Søkedato
Opp til 2007
Tiltak
Psykologisk behandling
Populasjon
Barn og unge som har vært utsatt for seksuelt misbruk
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
SBU-alert; EMDR – psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom hos unga, 2001
Søkedato
April, 2017
Tiltak
Psykoterapi
Populasjon
Ungdom og voksne (10 år og oppover)
Årsak for eksklusjon
Type
Rapport
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Pfefferbaum, 2019
Søkedato
Tiltak
Traumeintervensjoner
Populasjon
Unge utsatt for massetraume
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.
Søkedato
Desember, 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle typer traume
Årsak for eksklusjon
Type
Retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Romano, 2019
Søkedato
Oktober, 2019
Tiltak
Programmer mot vold i nære relasjoner
Populasjon
Barn eksponert for vold i hjemmet
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Trask, 2011
Søkedato
Desember, 2009
Tiltak
Psykologiske tiltak
Populasjon
Barn og unge under 18 år som har opplevd seksuelt misbruk
Årsak for eksklusjon
Populasjon over 18 år, case-studier, studier som ikke evaluerte behandling, manglet kontrollegruppe eller hadde kvasieksperimentelt design
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Tyrer, 2014
Søkedato
Desember, 2012
Tiltak
Skolebaserte, asylbaserte, eller samfunnsbaserte tiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste
Populasjon
Barn og unge mellom 2 og 17 med flyktning eller asylsøkerbakgrunn
Årsak for eksklusjon
Tiltak som fokuserte på miljø eller språkferdighete
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Underland, 2017
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Kriseintervensjon
Populasjon
Personer med alvorlige psykiske lidelser
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Omtale av Cochrane -oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Zhang, 2018
Søkedato
2018
Tiltak
Juridisk veiledningsrett for voldelige stoffmisbrukere (drug court) ; undersøkt effekt på tilbakeføring til hjemmet for barna
Populasjon
Familier med rusavhengige foreldre
Årsak for eksklusjon
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
van Ijzendorn, 2019
Søkedato
November, 2019
Tiltak
Intervensjoner for forebygging av misbruk
Populasjon
Barn i risiko for misbruk
Årsak for eksklusjon
Type
Oversikt over oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
West, 2019
Søkedato
September, 2019
Tiltak
Samfunns- og hjemmebaserte intervensjoner for å forebygge omsorgssvikt
Populasjon
Familier med ruseksponerte nyfødte
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar