Inkluderte oversikter for sped- og småbarn (hovedkapittel)- del 2

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Quiqley 2019
Søkedato
Artikler publisert før mai 2019
Tiltak
Morsmelkerstatning sammenliknet med donormelk
Populasjon
For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Soleimani 2020
Søkedato
Artikler publisert før oktober 2017
Tiltak
Behandling på nyfødt intensiv (NICU) med hensyn til utfall på mental og motorisk utvikling
Populasjon
Barn født <37 uker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Thanigainathan 2020
Søkedato
Artikler publisert før august 2019
Tiltak
Tidlig tilskudd av multi‐component human milk fortifier (HMF) sammenliknet med sent tilskudd
Populasjon
For tidlig fødte
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Young 2016
Søkedato
Artikler publisert før november 2018
Tiltak
Oralt administrert kosttilskudd i tillegg til vanlig næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak
Populasjon
For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Walsh 2019
Søkedato
Artikler publisert før november 2018
Tiltak
Oralt administrert kosttilskudd i tillegg til vanlig næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak
Populasjon
For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Walsh 2019
Søkedato
Artikler publisert før november 2018
Tiltak
Jod-tilskudd sammenliknet med ikke jod-tilskudd
Populasjon
For tidlig fødte <37 uker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Pri
Juli 2021
Kommentar
ID
Cluxton-Keller 2018
Søkedato
Tiltak
Forebygging og behandling av fødselsdepresjon hos mor
Populasjon
Familier hvor kvinnen enten var gravid eller etter fødsel, både med og uten kjent risiko for fødselsdepresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Pri
09.21
Kommentar
ID
Huang 2019
Søkedato
Tiltak
Psykologisk terapi gitt til mor-barn dyader
Populasjon
Kvinner med og uten kjent fødselsdepresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Pri
09.21
Kommentar
ID
Brouwer 2018
Søkedato
Tiltak
Psykologisk behandling av mor med vanlige psykologiske tilstander
Populasjon
Utfall målt på spe-og småbarn.
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Pri
09.21
Kommentar
ID
Molyneaux 2018
Søkedato
Tiltak
Medikamentelle tiltak i svangerskapet for vanlige psykiske helseplager
Populasjon
Tom oversikt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Pri
09.21
Kommentar
ID
Rayce 2020
Søkedato
Tiltak
Foreldretiltak (med fokus på foreldre-barn forholdet og utvikling hos barnet)
Populasjon
Spedbarnsmødre med symptomer på depresjon og barn under 12 mnd
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Pri
09.21
Kommentar