Inkluderte oversikter for sped- og småbarn (hovedkapittel)- del 1

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Akbari 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2015
Tiltak
Kenguruomsorg
Populasjon
For tidlig fødte spedbarn, de fleste også med lav fødselsvekt (>2500 gram)
Ekskludert
Studier uten sammenlikningsgruppe (trengte ikke være randomisert) og studier med utfall kun målt på foreldre
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Athanasopoulou 2014
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest opptil 2014
Tiltak
Kenguruomsorg
Populasjon
For tidlig fødte barn ≤37 uker med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Barlow 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil 13. januar 2014
Tiltak
Psykoterapi for foreldre og spedbarn (Parent Infant Psychotherapy/PIP)
Populasjon
Foreldre og spedbarn (opptil 24 måneder)
Ekskludert
Familier med lav SES, deltakere diagnostisert med bipolar lidelse eller andre tilstander (utenom depresjon)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Barlow 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1937 opptil may 2015
Tiltak
Gruppebaserte foreldreintervensjoner (universell forebygging og behandling)
Populasjon
Omsorgsersoner med barn opptil 3 år og 11 måneder, med eller uten emosjonelle eller atferdsvansker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Baudry 2017
Søkedato
Artikler publisert fra januar 1970 opptil desember 2014
Tiltak
a) støtte- og opplæringsintervensjoner om f.eks. foreldrerolle og oppdragelse, b) samspillsintervensjoner
Populasjon
Tenåringsmødre (opptil 20 år da de fikk barn) i dyade med småbarn (0-4 år)
Ekskludert
Dyader med barn fra 5 år/skolealder
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bennett 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1915 opptil 20. juni 2011
Tiltak
Spedbarnsmassasje utøvd av omsorgspersoner og/eller ansatte på sykehus
Populasjon
Foreldre-barn-dyader (spedbarn opptil 6 måneder) vurdert som "sunne"/lav risiko
Ekskludert
Dyader i høyrisiko (spedbarn som var for tidlig født og/eller lav fødselsvekt)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Benzies 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil desember 2011
Tiltak
Program som gir støtte og opplæring til foreldre for å forebygge utviklingsforstyrrelser hos for tidlig fødte barn
Populasjon
Foreldre til for tidlig fødte barn (svangerskapsalder <37 uker)
Ekskludert
Tiltak som er satt i gang etter barnets fylte 3 år, spedbarn diagnostisert med utviklingsproblem som atferdsforstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bielenik 2016
Søkedato
Usikkert - sannsynligvis artikler publisert senest 14. juni 2016
Tiltak
Musikkterapi
Populasjon
For tidlig fødte barn (WHO-definisjon: før 37 uker) i alder opptil 3 år og deres omsorgspersoner
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bougma 2013
Søkedato
Artikler publisert fra januar 1980 opptil februar 2011
Tiltak
Kosttilskudd (jodtillskudd)
Populasjon
Familier med barn opptil 5 år
Ekskludert
Studier med barn som enten kun er for tidlig født eller lav fødselsvekt
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Boundy 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 24. april 2014
Tiltak
Kenguruomsorg, med minst en terapeutisk intervensjon som involverer hud-til-hud-kontakt
Populasjon
Familier med spedbarn (ingen restriksjon på svangerskapsalder eller vekt)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bryanton 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. mars 2013
Tiltak
Opplæringstiltak ved sykehus eller andre steder innen spedbarnets to første måneder, relatert til spedbarnets generelle helse eller foreldre-barn-dyaden sammenliknet med vanlig oppfølging
Populasjon
En eller begge foreldre til et spedbarn opptil 2 måneder
Ekskludert
Opplæringstiltak ved nyfødt intensivavdeling eller der foreldrene er under 20 år, tiltak som er primært støttesamtaler
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Carnes 2018
Søkedato
Artikler publisert fra januar 1990 opptil januar 2017
Tiltak
Manualterapeutiske tiltak
Populasjon
Spedbarn mellom 0 og 12 måneder vurdert som uvanlig høy grad av uro, ubehag og/eller gråt (inkluderer kolikk, forstoppelse, vansker med amming og/eller reflux)
Ekskludert
Spedbarn som trengte spesialistbehandling og/eller sykehusbehandling for tilstander som: utviklignsforstyrrelser eller cystisk fibrose med mer.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Chan 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 15. januar 2015
Tiltak
Kosthold (økt næringsinntak i nyfødt-perioden)
Populasjon
For tidlig fødte spedbarn (<uke 32) eller <1501 gram ved fødsel
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Cuijpers 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1966 opptil januar 2013
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Mor-barn-dyader (behandling for depresjon hos mor og effekter av behandlingen på barnet)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Dennis 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 30. november 2011
Tiltak
Psykososiale og psykologiske intervensjoner for å forebygge fødselsdepresjon
Populasjon
Gravide kvinner eller kvinner som har fått barn innen siste 6 uker, både de som er vurdert uten eller med økt risiko for å utvikle fødselsdepresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Evans 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1951 opptil april 2013
Tiltak
Foreldreopplæring
Populasjon
Mødre og for tidlig fødte spedbarn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Goodman 2018
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest 2018
Tiltak
Tiltak for å forebygge eller behandle fødselsdepresjon
Populasjon
Gravide kvinner
Ekskludert
Der tiltaket begynte i svangerskapet
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Herd 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1840 opptil april 2013
Tiltak
Foreldreopplæring (opplæring i samspill med spedbarn, økt sensitivitet for barnets signaler, fasilitere foreldres selvtillitt i å identifisere og møte barnets behov, opplæring i utviklingsbehov)
Populasjon
Foreldre med for tidlig fødte spedbarn (svangerskapsalder <37 uker)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Kristjansson 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2014
Tiltak
Kostholdstilskudd
Populasjon
3 mnd til 5 år, der mulig å skille ut SES
Ekskludert
Barn med alvorlig underernæring
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Lee 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 26. mars 2016
Tiltak
E-helsetiltak i den perinatale perioden (definert som ved graviditetens strart opptil barnet er 1 år): både forebygging og behandling av depresjon hos mor
Populasjon
Mødre
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Letourneau 2017
Søkedato
Ingen restriksjoner - artikler publisert senest opptil 2017
Tiltak
Behandling for perinatal depresjon
Populasjon
Kvinner vurdert med prenatal depresjon (i slutten av svangerskapet: "AD/antenatal depression") eller fødselsdepresjon (innen barnets første leveår, "PDD/post partum depression")
Ekskludert
Der behandling utelukkende er for barselstårer ("maternity blues") eller fødselspsykose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Mihelic 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2016
Tiltak
Foreldreopplæring rettet mot å bedre utfall hos foreldre, barn og foreldre-barn-dyaden
Populasjon
Foreldre til spedbarn under 12 måneder
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Mortensen 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2012
Tiltak
Samspillsbaserte intervensjoner med sikte på å fremme støttende foreldre-barn-dyader
Populasjon
Familier med spedbarn og småbarn, 0-5 år, lav SES
Ekskludert
Spesialiserte program rettet mot sårbare grupper (fødselsdepresjon, lav fødselsvekt, lavt evnenivå, autisme, barnemishandling)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Newberry 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1. januar 2000 opptil 24. august 2015
Tiltak
Kostholdstilskudd (omega 3-tilskudd)
Populasjon
Gravide, ammende kvinner og/eller spedbarn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Amissah 2018
Søkedato
Artikler publisert frem til 18 februar
Tiltak
Tilskudd av karbohydrat i morsmelk for å fremme vekst hos for tidlig fødte
Populasjon
For tidlig fødte barn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Rayce 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2016
Tiltak
Tidlig innsats: intervensjoner rettet mot risikogrupper generelt
Populasjon
Tidlig innsats: intervensjoner rettet mot risikogrupper generelt
Ekskludert
Tiltak utviklet for spesifikke risikogrupper
Type
Sytematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Shah 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil 1. september 2015
Tiltak
Intervensjoner i førstelinjetjenesten rettet mot omsorgspersoner med sikte på å fremme barns utvikling
Populasjon
Omsorgspersoner til barn opptil 36 måneder
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Song 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2017
Tiltak
Kostholdstilskudd
Populasjon
Spedbarn med for lav fødselsvekt (<2500 gram) ("LBWI/low birth weight infants")
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Spittle 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1966 opptil august 2015
Tiltak
Tidlig innsats: tiltak med sikte på å fremme kognitiv eller motorisk utvikling
Populasjon
Familier med for tidlig fødte (< uker 37) spedbarn, alder opptil 12 måneder
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Taylor 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2017
Tiltak
Kostholdstiltak (rådgivning, opplæring, kosttilskudd)
Populasjon
Gravide kvinner
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Upadhuay 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. juli 2018
Tiltak
Kostholdstilskudd (prebipotisk og probioitisk kosttilskudd)
Populasjon
For tidlig fødte (<uke 37) spedbarn med veldig lav fødselsvekt (<1500 gram)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Wright 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2016
Tiltak
Tiltak rettet mot omsorgsgivere for å bedre tilknytningsmønstre
Populasjon
Omsorgsgivere med barn i gjennomsnittsalder opptil 13 år klassifisert med disorganisert tilknytningsmønster, eller vurdert som økt risiko for å utvikle slike vansker
Ekskludert
Tiltak utelukkende gitt til lærere og ansatte i barnehage
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Xie 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Tiltak for å fremme at foreldre leser med barna sine
Populasjon
Omsorgsgivere og barn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Yonemoto 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 28. januar 2013
Tiltak
Planlagte hjemmebesøk i nyfødt-perioden
Populasjon
Omsorgspersoner og spedbarn i nyfødt-perioden
Ekskludert
Planlagte hjemmebesøk før fødsel og av varighet i mange månder, og høyrisikogrupper (F.eks. alkohol- og narkotikamisbruk)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Barlow 2018
Søkedato
Artikler publisert før september 2017
Tiltak
Effekt av bruk av verktøyet NBAS/NBO for observasjon av spebarn 0-3 måneder sammenliknet med vanlig oppfølging
Populasjon
Familier uten kjente risikofaktorer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Basuki 2019
Søkedato
Artikler publisert frem til oktober 2018
Tiltak
Fortynnet morsmelkserstatning sammenliknet med ufortynnet til fortidligefødte barn som kun får morsmelerstatning
Populasjon
For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Brown 2019
Søkedato
Artikler publisert før oktober 2018
Tiltak
Morsmelkerstatning sammenliknet med morsmelk
Populasjon
Preterm <37 uke og lav fødselsvekt (<2500 g) spebarn som får brystmelk
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Brown 2020
Søkedato
Artikler publisert før september 2019
Tiltak
Oralt administrert kosttilskudd i tillegg til vanlig næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak
Populasjon
For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Dempsey 2019
Søkedato
Artikler publisert før oktober 2018
Tiltak
Effekter av donormelk: tidlig og sen morsmelk
Populasjon
Barn med svært lav kroppsvekt <1500 gram).
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Eaton 2019
Søkedato
Artikler publisert før august 2018
Tiltak
Næringsinntak med 75 % energi fra animalsk føde sammenliknet med andre næringstiltak eller vanlig næringsinntak
Populasjon
Barn mellom 6 måneder og opp til 5 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Harding 2017
Søkedato
Artikler publisert før november 2016
Tiltak
Jodtilskudd sammenliknet med placebo eller historisk kontroll
Populasjon
Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer:
Ekskludert
Type
Sysematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Jayasinghe 2018
Søkedato
Artikler publisert før juli 2016
Tiltak
Tilskudd av jern sammenliknet med ingen tilskudd eller annet vitamintilskudd uten jern
Populasjon
Gravide kvinner uten kjente helseplager
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Keats 2019
Søkedato
Artikler publisert før februar 2018
Tiltak
Tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd
Populasjon
Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Khurana 2020
Søkedato
Tiltak
Neonatal terapi git av fysioterapeut, logoped eller sosionom eller av foreldre under veiledning av en utfannet fagperson
Populasjon
For tidlig fødte
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Middleton 2018
Søkedato
Artikler publisert før august 2018
Tiltak
Tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd, eller informasjon om ernæring
Populasjon
Gravide kvinner uten kjente helseplager
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Moon 2016
Søkedato
Artikler publisert før februar 2016
Tiltak
Tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd
Populasjon
For tidlig fødte barn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Nino Cruz 2018
Søkedato
Artikler publisert før januar 2018
Tiltak
Effekter av fysisk aktivitet i svangerskapet på nevroutvikling hos barn
Populasjon
Gravide kvinner
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Ng 2019
Søkedato
Artikler publisert før januar 2019
Tiltak
Hydrolysert protein sammenliknet med morsmelkerstatning
Populasjon
For tidlig fødte barn
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
O'Hara 2019
Søkedato
Artikler publisert før november 2019
Tiltak
Video feedback
Populasjon
Barn under 5 år i risiko for tilknytningsforstyrrelser
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar
ID
Premkumar 2019
Søkedato
Artikler publisert før september 2018
Tiltak
Tilskudd av morsmelk sammenliknet med tilskudd absert på kumelk
Populasjon
For tidlig fødte <37 uker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
Juli 2021
Kommentar