Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Alvarez 2017
Søkedato
Artikler publisert fra januar 2004 opptil desember 2018
Tiltak
Spedbarnsmassasje
Populasjon
For tidlig fødte, nyfødte
Årsak for eksklusjon
Møter ikke kriteriene for systematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Balldin 2018
Søkedato
1990-2014
Tiltak
Videofeedback for å støtte foreldrepraksis/oppdragelse og barns utvikling
Populasjon
Foreldre og deres barn mellom 1 måned og 12 år
Årsak for eksklusjon
Foreldet
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Barlow 2011
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2010
Tiltak
Universell forebygging
Populasjon
Tenåringsmødre
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31,12,18
Kommentar
ID
Bartram 2015
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Ikke systematisk oversikt
Type
Protokoll
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Blaasvær 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2015
Tiltak
Forebygging og behandling: Alle tiltak som er tilpasset eller rettet spesielt mot populasjonen, som ikke er i regi av helsestasjon eller tilsvarende.
Populasjon
"Familier med barn 0-6 år definert som risikofamilier, for eksempel fosterhjemsfamilier (her er det sårbarheten barnet tar med seg inn i familien som gjør at vi betegner familien som en risikofamilie), familier med rus-, vold- eller psykiatriproblematikk, eller der omsorgssvikt, misbruk eller mishandling av barn forekommer."
Årsak for eksklusjon
Overflødig - oversiktene er enten dekket i Håndboka eller møter ikke inklusjonskriteriene i Håndboka
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Bayrampour 2019
Søkedato
Tiltak
Psykologi; eHelse intervensjon for å redusere angst hos nybakte mødre
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Flyttet i inklusjonsprosess oppdatering e-helse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Dalsbø 2012
Søkedato
Om en cochrane-omtale, har ikke egen søkedato
Tiltak
Gruppebaserte tiltak
Populasjon
Foreldre til barn 0-3 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel og eldre versjon av Fønhus 2016
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Dennis 2007
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest opptil 2007
Tiltak
Psykososiale og psykologiske intervensjoner for å behandle depresjon før fødsel
Populasjon
Gravide kvinner diagnostisert med depresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Eng 2018
Søkedato
Artikler publisert optil november 2016
Tiltak
Psykososiale intervensjoner: både behandling av og forebygging av psykiske plager
Populasjon
Familier med sped- og småbarn
Årsak for eksklusjon
Ikke systematisk oversikt
Type
Rapport
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Facompre 2017
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest opptil 2017
Tiltak
Foreldreopplæring
Populasjon
Gravide eller nye mødre med unge barn eller spedbarn opptil 54 måneder, både utvalg vurdert med og uten risiko for disorganisert tilknytning
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Letourneau 2017, Mihelic 2017, Rayce 2017, Wright 2017 og Spittle 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fitton 2019
Søkedato
Artikler publisert frem til mai 2018
Tiltak
Medikamentell påvirkning
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Ikke effekt av tiltak
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Fønhus 2016
Søkedato
Omtale av Cochrane, ikke egen søkedato
Tiltak
Forebygging og behandling: Gruppebaserte foreldrekurs sammenliknet med venteliste
Populasjon
Foreldre til barn 0- 3 år
Årsak for eksklusjon
Type
Overflødig - omtale av Cochraneoversikt Barlow 2016
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Gagnon 2007
Søkedato
Artikler publisert mellom 1956 opptil april 2006
Tiltak
Foreldreopplæring før fødsel (om graviditet, fødsel og/eller foreldrelivet), individuelt eller i gruppe
Populasjon
Vordende foreldre
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Grove 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 24. juli 2017
Tiltak
Eksponering for antidepressiva under svangerskapet
Populasjon
Kvinner som tok antidepressiva under graviditeten og deres barn
Årsak for eksklusjon
Ikke effekt av tiltak (eksponering av antidepressiva under graviditet)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Jeong 2018
Søkedato
Tiltak
Foreldretiltak
Populasjon
Familier med fattigdom
Årsak for eksklusjon
Ikke utfall hos sped- og små, kun på foreldres oppdragelsesevne, samt lav- og middelintektsland
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Loughnan 2019
Søkedato
06.01.2020
Tiltak
Internettbaserte tiltak for angst og depresjon hos gravide
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Kong 2011
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2010
Tiltak
Samspillsintervensjoner ("responsive interaction interventions")
Populasjon
Familier med barn med eller i risiko for utviklingsforsinkelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Letourneau 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil 30. oktober
Tiltak
Tiltak for å fremme sikker tilknytning i barnets første leveår
Populasjon
Mor-barn-dyader, spedbarn opp til 36 måneder
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av andre sytematiske oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Lin 2017
Søkedato
Uklart - artikler publisert senest opptil 2017
Tiltak
Kostholdstilskudd (omega 3-tilskudd eller tilskudd av flerumettede fettsyrer) i depresjonsbehandling hos mor
Populasjon
Kvinner vurdert med perinatal depresjon (prenatal + postnatal/fødselsdepresjon)
Årsak for eksklusjon
Kun voksenpopulasjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relvant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Miller 2011
Søkedato
Artikler publisert fra 1937 opptil 12. oktober 2010
Tiltak
Hjemmebaserte programmer rettet mot å bedre utvikling hos førskolebarn
Populasjon
Førskolebarn, lav SES
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Moon 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Møter ikke kriteriene for systematisk oversikt
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Mosdøl 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2013
Tiltak
Forebygging: tilpassede primærforebyggende tiltak
Populasjon
Sårbare grupper av foreldre med barn 0-6 år.
Årsak for eksklusjon
Overflødig - oversiktene møter ikke inklusjonskriteriene til Håndboka
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Mountain 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 2002 opptil mars 2015
Tiltak
Tiltak for å bedre tilknytning (individuell oppføging, grupper, veiledet selvhjelp)
Populasjon
Omsorgspersoner til barn opptil 36 måneder, tilknytning
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av Barlow 2016, Facompre, 2017, Letourneau 2015, Mihelic 2017, Mortensen 2014, Wright 2015 og Wright 2017
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relvant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Murphy-Oikonen 2018
Søkedato
Artikler publisert fra 1996 opptil oktober 2017
Tiltak
Medikamentell avvenning
Populasjon
Nyfødte med abstinenssyndrom ("neonatal abstinence syndrome")
Årsak for eksklusjon
Formålet med tiltaket er behandling av abstinenser hos nyfødte
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Nillni 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Møter ikke kriteriene for systematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31,12,18
Kommentar
ID
NICE 2012
Søkedato
Uklart - senest opptil 2012
Tiltak
Hjemmebaserte/tidlige intervensjoner med undervisning og omsorg
Populasjon
Sårbare førskolebarn under 5 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av andre sytematiske oversikter
Type
Oversikt over sytematiske oversikter og retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
NICE 2017
Søkedato
Uklart - senest opptil 2017
Tiltak
Hjemmebaserte/tidlige intervensjoner med undervisning og omsorg
Populasjon
Sårbare førskolebarn under 5 år
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekket av andre sytematiske oversikter
Type
Oversikt over sytematiske oversikter og retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Ohlsson 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 2000 opptil 5. februar 2012
Tiltak
NIDCAP
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig- erstattet av Soleiman 2020
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Prady 2018
Søkedato
Artkikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Antidepressiv behandling for depresjon hos mor når som helst under graviditeten sammenliknet med ingen eksponering eller eksponering av annen medikamentell behandling
Populasjon
Barn av mødre som tok antidepressiva under graviditeten på grunn av depresjonsdiagnose eller depressive symptomer
Årsak for eksklusjon
Ikke effekt av tiltak (eksponering av antidepressiva under graviditet)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Puthussery 2018
Søkedato
Ukjent - artikler publisert senest 2018
Tiltak
Tidlig innsats: intervensjoner for foreldre av for tidlig fødte barn
Populasjon
Foreldre av for tidlig fødte barn
Årsak for eksklusjon
Overflødig - oversikten er dekket
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Reedtz 2012
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Beskrivelse og vurdering av tiltaket Edinburgh-metoden
Populasjon
Mødre med fødselsdepresjon og deres barn
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel og møter ikke kriterier for sytematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
O`Connor 2019
Søkedato
feb 19
Tiltak
Forebygging av fødselsdepresjon hos mor
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Smithers 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 24. januar 2007
Tiltak
Kostholdstilskudd (fettsyre-tilskudd)
Populasjon
For tidlig fødte barn (svangerskapsalder <37 uker)
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31,21,18
Kommentar
ID
Tan 2012
Søkedato
Artikler publisert mellom 1966 opptil september 2011
Tiltak
Telemedisinsk teknologi
Populasjon
Omsorgspersoner til spedbarn vurdert som høy-risiko
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Tsivos 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2014
Tiltak
Behandling eller tiltak gitt i nyfødt-perioden med hensikt å behandle fødselsdepresjon
Populasjon
Mor og barn, fødselsdepresjon
Årsak for eksklusjon
Overflødig - dekkes av andre systematiske oversikter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Udell 2005
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2004
Tiltak
Kostholdstilskudd
Populasjon
Spedbarn, født på tiden eller for tidlig født
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.21.18
Kommentar
ID
Wesseltoft-Rao 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2016
Tiltak
Gruppetiltak for å styrke tilknytning, samspill og atferd hos foreldre og barn sammenliknet med ingen gruppetiltak
Populasjon
Foreldre, omsorgspersoner til barn
Årsak for eksklusjon
Omtales i tiltakskapittel om familieterapi og foreldreveiledning
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Wright 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2012
Tiltak
Tiltak rettet mot omsorgsgivere (evt kombinert med lærere) for å bedre tilknytningsmønstre
Populasjon
Omsorgsgivere med barn i gjennomsnittsalder opptil 13 år klassifisert med disorganisert tilknytningsmønster, eller vurdert som økt risiko for å utvikle slike vansker
Årsak for eksklusjon
Wright 2017 er en oppdatert versjon av denne oversikten
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar
ID
Zhang 2014
Søkedato
Artikler publisert fra januar 1993 opptil november
Tiltak
Tiltak for familier med for tidlig fødte barn på nyfødtavdeling og/eller hjemme
Populasjon
Familier med spedbarn som er for tidlig født (<37 uker) og/eller lav fødselsvekt (<2500 gram)
Årsak for eksklusjon
Møter ikke kriteriene for systematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Søkedato i Håndboka
31.12.18
Kommentar