Reduksjon av intensitet på tiltaket (tynningsplaner) etter funksjonell kommunikasjonstrening for barn med intellektuell funksjonsnedsettelse eller utviklingshemninger

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekten av å redusere intensiteten på tiltaket (såkalt tynningsplaner) etter funksjonell kommunikasjonstrening for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser eller utviklingshemninger. Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra Muharib og kollegaer (1) (AMSTAR 3 av 11).

Oversikten omfatter 28 studier med totalt 51 barn i alderen 2 til 8 år med intellektuelle funksjonsnedsettelser eller utviklingshemninger. Aggresjon var den mest utfordrende atferden til deltakerne. Funksjonell kommunikasjonstrening består i å endre utfordrende atferd ved å forsterke kommunikasjonsevnene til barnet. Når barnet klarer å kommunisere bedre, får hun eller han en belønning som skal forsterke den positive atferden. En utfordring kan oppstå når barnet utfører oppgavene sine for ofte for å få belønningen. Denne oversikten undersøker effekten av å redusere intensiteten på slik belønning. Tynningsplanene inneholdt for eksempel forsinket forsterkning (korte forsinkelser før barnet mottar forsterkeren), kjedet tidsplan for belønning (barnet må fullføre en rekke oppgaver før han eller hun får forsterkeren), «multiple schedules» for belønning (en prosedyre der barnet læres opp til å skille mellom perioder på dagen da forsterkere er eller ikke er tilgjengelige ved hjelp av signaler som for eksempel rødt og grønt kort), responsbegrensning (hindre barnet i å uttrykke seg på en måte som er uønsket), eller alternativ aktivitet (barnet får noe annet enn den foretrukne belønningen).
 

Effekter av å redusere intensiteten på tiltaket etter funksjonell kommunikasjonstrening 

Forfatterne konkluderer med at metoder for å redusere forsterkning (tynningsplaner) opprettholder moderat effekt for både utfordrende oppførsel (Tau-U 0,49) og funksjonell kommunikasjonsrespons (Tau-U 0,56).

Moderatoranalyser forteller at etter reduksjon av forsterkning har barn som kommuniserer godt bedre resultater enn de som har dårligere kommunikasjonsferdigheter. Samlet sett er funnene fra denne gjennomgangen lovende og gir foreløpig veiledning for de som jobber med barn og unge med intellektuelle funksjonsnedsettelser eller utviklingshemninger.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av:  Mari Elvsåshagen, bibliotekar RBUP Øst og Sør, Lise Mette Eidet, forskningskoordinator, RBUP Øst og Sør, og Ingrid Borren, forsker RBUP Øst og Sør og redaktør Tiltakshåndboka

(1) Muharib R, Alrasheed F, Ninci J Walker VL, Voggt AP. Thinning Schedules of Reinforcement Following Functional Communication Training for Children with Intellectual and Developmental Disabilities: A Meta-analytic Review. J Autism Dev Disord  2019;49, 4788–4806. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04191-x

 

 

21.07.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send