Fysisk aktivitet for barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse – resultater fra moderatoranalyser

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten utført av Kapsal og kollegaer (1) (AMSTAR 5 av 11). Kapsal og kollegaer evaluerte effekter av fysisk aktivitet på fysisk og psykososial helse hos barn og unge mellom 5 og 19,9 år med intellektuell funksjonsnedsettelse. Her vil vi kun omtale effektene på psykososial helse. Forfatterne inkluderte 29 studier som omhandlet effekter av fysisk aktivitet på psykososial helse. Antall deltakerne i denne analysen er ukjent.

 

Effekter av fysisk aktivitet sammenliknet med kontrollgruppe – resultater fra moderatoranalyser

Den overordnete effekten på psykososial helse omtaler vi hovedomtalen. Kapsal og kollegaer (1) rapporterer funn fra flere moderatoranalyser, her omtaler vi effekter på psykososiale utfall og type tiltak. Forfatterne antyder at typen psykososialt utfall modererte effekten av fysisk aktivitet på psykososial helse (p=.02). De største effektestimatene var assosiert med atferdsmessige utfall: 0,99 (KI: 0,65 til 1,32),  psykologiske utfall (som selvkonsept og mental helse): Hedge's g 0,75 (KI 0,46 til 1,05), og sosiale utfall:  Hedge's g 0,72 (KI 0,44 til 1,00). Det ble funnet en liten effekt på emosjonelle utfall Hedge's g 0,25 (KI -0,20 til 0,70).

Type av tiltak var en nær signfikant moderator for psykososiale helseutfall (p=.08) Intervensjoner som involverte bevegelse/sportslige evner hadde en stor effekt (0,97 (KI 0,69 til 1,24)). Generell fysisk aktivitet og opplæring hadde moderat effekt på psykososiale helse: 0,41, (KI 0,12 til 0,69). 


Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av:

Mari Elvsåshagen, bibliotekar RBUP Øst og Sør, Lise Mette Eidet, forskningskoordinator, RBUP Øst og Sør, og Ingrid Borren, forsker RBUP Øst og Sør og redaktør Tiltakshåndboka


(1) Kapsal NJ, Dicke T, Morin AS, Vasconcellos D, Maïano C, Lee J & Lonsdale C. Effects of Physical Activity on the Physical and Psychosocial Health of Youth With Intellectual Disabilities: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Phys Act Health. 2019;16(12):1187-1195. [Hentet 23 desember 2020.] Tilgjengelig fra https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/16/12/article-p1187.xml

 

 

 

04.06.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send