Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med anvendt atferdsanalyse

Populasjon: Ungdom, 12 og 17 år, med mild grad av intellektuell funksjonshemming (intellektuelt funksjonsnivå/evnenivå: IQ 58-69) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD); 34% hadde autisme
Intervensjon: Traume-fokusert Kognitiv atferdsterapi, i gjennomsnitt 3 seksjoner per uke, med eller uten foreldreinvolvering
Sammenligning: Anvendt atferdsanalyse
Basert på: Holstead 2013; fra NICE
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Somatiske symptomer (Achenbach delskala; somatisk) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 53,71
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 3,74 høyere (0,69 høyere til 6,79 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Tilbaketrukkenhet (Achenbach delskala: Tilbaketrukkenhet) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 55,4
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 4,58 høyere (1,12 høyere til 8,04 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Angst/depresjons-symptomer (Achenbach delskala: angst/ depresjon) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre symptomer var 59,82
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 6,89 høyere (3,68 høyere til 10,1 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Unormale tankemønstre (Achenbach delskala: tankeproblemer) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 61,47
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 7,53 høyere (4,83 høyere til 10,23 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Oppmerksomhet (Achenbach delskala: oppmerksomhet) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 64,47
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 4,58 høyere (1,56 høyere til 7,6 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Sosiale problemer (Achenbach delskala: sosiale problemer) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 59,93
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 2,97 høyere (0,38 lavere til 6,32 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Aggressiv atferd (Achenbach delskala: Aggressiv atferd) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 62,4
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 7,22 høyere (4,66 høyere til 9,78 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.
Utfall
Regelbrudd (Achenbach delskala: Regelbrudd) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (87 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnittlig skåre var 60,84
Effektestimater
MD 9,18 høyere (6,95 høyere til 11,41 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 liten studie og få deltakere.