Tiltak for å øke selvbestemmelse

Populasjon: Elever mellom 3-21 år med funksjonshemminger
Intervensjon: Tiltak for å øke selvbestemmelse
Sammenligning: Kontrollgruppe
Basert på: Burke, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvbestemmelse
Studier (antall personer)
12 studier (3009 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
r: 0,41 (KI 95% 0,07 til 0,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for lav studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av heterogenitet 3. -1 for ikke RCT-er
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse