Tiltak for å fremme sosial og emosjonell læring

Populasjon: Elever med atferds-, emosjonelle- og sosiale vansker eller mild intellektuell funksjonshemming
Intervensjon: Tiltak for å fremme sosial og emosjonell læring
Sammenligning: Kontrollgruppe
Basert på: Hassani 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale vansker, selvrapporterte Målt med SDQ- etter intervensjon
Studier (antall personer)
1 studie (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Corrected d: -0,601
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av konfidensintervall 3. -1 for mangel på presisjon: <400 deltakere 4. -1 for manglende rapportering av heterogenitet
Utfall
Totale vansker, lærerrapporterte, målt med SDQ-etter intervensjonen – til 12 uker etter intervensjonen
Studier (antall personer)
1 studie (117 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Corrected d: -1,075
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av konfidensintervall 3. -1 for mangel på presisjon: <400 deltakere 4. -1 for manglende rapportering av heterogenitet
Utfall
Totale vansker, lærerrapporterte, målt med SDQ-etter intervensjonen – til 12 uker etter intervensjonen
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Corrected d: - 0,599
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av konfidensintervall 3. -1 for mangel på presisjon: <400 deltakere 4. -1 for manglende rapportering av heterogenitet
Utfall
Total- Emosjonsregulering, klinikervurdert Målt med TEC – ca, 6 måneder etter intervensjonen
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Corrected d: 2,225
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av konfidensintervall 3. -1 for mangel på presisjon: <400 deltakere 4. -1 for manglende rapportering av heterogenitet
Utfall
Total – emosjonell forståelse, klinikervurdert, Målt med KEI-R 1 måned etter intervensjonen
Studier (antall personer)
1 studie (94 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Corrected d: 0,57
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet 2. -1 for manglende rapportering av konfidensintervall 3. -1 for mangel på presisjon: <400 deltakere 4. -1 for manglende rapportering av heterogenitet
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse