Skolebaserte atferdstiltak

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 18 år med autisme, Downs syndrom og intellektuell funksjonsnedsettelse samtidig med utfordrende atferd
Intervensjon: Skolebaserte atferdstiltak for å bedre utfordrende atferd
Sammenligning: Singlecasedesign uten kontrollgruppe
Basert på: David, 2022
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Utfordrende atferd
Studier (antall personer)
30 studier (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tau-U 0,68 (SD = 0,04 (KI 95% 0,62 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for studiekvalitet 2. -1 for presisjon: <400 deltakere 3. -1 for singlecasedesign, ikke-RCT-er
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse