Paraprofesjonelle atferdstiltak

Populasjon: Elever i skolealder (med ASD, IDD/DD, MD, ED og utfordrende atferd)
Intervensjon: Paraprofesjonelle atferdstiltak
Sammenligning: Singlecasedesign uten kontrollgruppe
Basert på: Walker 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Passende atferd
Studier (antall personer)
17 studier (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tau-U 0,81 (KI 95% 0,69 til 0,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for studiekvalitet 2. -1 for presisjon: <400 deltakere 3. -2 for singlecasedesign, ikke RCT-er
Utfall
Utfordrende atferd
Studier (antall personer)
17 studier (41 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tau-U 0,75 (KI 95% 0,66 til 0,84)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for studiekvalitet 2. -1 for presisjon: <400 deltakere 3. -2 for singlecasedesign, ikke RCT-er
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse