Melatonin sammenlignet med placebo

Populasjon: Barn og ungdom mellom 1 og 18 år med nevrologisk årsak til nedsatt funksjonsevne ("nevrodisability") og samtidig søvnforstyrrelse
Intervensjon: Melatonin i doser av 0,5 til 12 mg 20-30 minutter før leggetid, eller til en fastsatt tid (18.00 eller 20.00) i 10 dager til 12 uker
Sammenligning: Placebo
Basert på: HTA 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Total søvnlengde i minutter
Studier (antall personer)
5 studier (208 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 15,9 minutter økt søvnlengde med Melatonin (9,2 til 22,6 minutter) p = 0,01
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 på grunn av høy til uklar risiko for bias
Utfall
Total søvnlengde i minutter (uten forutgående søvntiltak); målt med foreldre-logg
Studier (antall personer)
1 studie (11 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 11,30 minutter økt søvnlengde (5,43 til 17,18 minutter)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2: Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon 4: Nedgradert -1 på grunn av uklar konsistens
Utfall
Total søvnlengde i minutter (med forutgående søvntiltak); målt med actigrafi
Studier (antall personer)
2 studier (159 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 24,17 minutter økt søvnlengde med Melatonin (9,73 til 38,61 minutter økt søvnlengde)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 på grunn av høy til uklar risiko for bias
Utfall
Søvnkvalitet registrert med polysomnografi målt i prosent
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 3,8 % bedre søvnkvalitet (2,5 % verre søvnkvalitet til 10,1 % bedre med Melatonin)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2: Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon 4: Nedgradert -1 på grunn av uklar konsistens
Utfall
Søvnkvalitet i prosent (med forutgående søvntiltak); målt med actigrafi
Studier (antall personer)
2 studier (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 2,13 prosent bedre søvnkvalitet (2,40 verre til 6,65 bedre søvnkvalitet)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 på grunn av høy til uklar risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon 4: Nedgradert -1 på grunn av uklar konsistens
Utfall
Innsovningstid; målt med foreldre-logg
Studier (antall personer)
4 studier (285 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 27,41 minutter kortere (39,13 minutter kortere til 15,69 minutter kortere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 på grunn av høy til uklar risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon
Utfall
Innsovningstid (med forutgående søvntiltak); målt med actigrafi
Studier (antall personer)
2 studier (149 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 26,54 minutter kortere (36,47 minutter kortere til 16,60 minutter kortere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 på grunn av høy til uklar risiko for bias
Utfall
Innsovningstid; målt med polysomnography
Studier (antall personer)
1 studie (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 11,4 minutter kortere innsovningstid (17,2 minutter kortere til 5,6 minutter kortere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2: Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon 4: Nedgradert -1 på grunn av uklar konsistens
Utfall
Netter uten oppvåkning mellom klokken 22.00 og 07.00
Studier (antall personer)
1 studie (6 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 8,9 flere netter uten oppvåkning (0,1 færre til 17,9 flere netter)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2: Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for bias 3: Nedgradert -1 på grunn av presisjon 4: Nedgradert -1 på grunn av uklar konsistens
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Ble rapportert i de fleste studiene
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse