Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdomskriminelle mellom 13 og 18 år med intellektuelt funksjonsnivå/evnenivå (WASI IQ gjennomsnitt: 76,25 (SD: 8,47))
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Kok 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Total skåre (Youth Self-Report; YSR selvrapportert) – tidspunkt for oppfølging 3 år
Studier (antall personer)
1 studie (38 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 1,12 lavere skåre (19,36 lavere til 17,12 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 pga uklar risiko for systematiske skjevheter . 2: Nedgradert -2 pga presisjon, kun en liten studie med få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert