​Involvering av omsorgsgiver for å øke kommunikasjonsevne

Populasjon: Barn og unge med autismespekterlidelse og intellektuell funksjonshemming
Intervensjon: Involvering av omsorgsgiver
Sammenligning: Single case research uten kontrollgruppe
Basert på: Liao 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Kommunikasjonsevner hos barna
Studier (antall personer)
43 studier (149 dyader med barn/omsorgsgivere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tau-U: 0,74 (KI 95 % 0,70 til 0,78)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. -1 for manglende rapportering av studiekvalitet (ikke oppgitt per studie). 2. -1 for presisjon: <400 deltakere 3. -2 for singlecasedesign, ikke RCT-er 4. -1 for høy hetereogenitet
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Ikke rapportert
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse