Foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling

Populasjon: Barn og ungdom mellom 2 og 15 år med psykisk utviklingshemming
Intervensjon: Individuell foreldreopplæring eller i gruppe over 8-24 uker
Sammenligning: Vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling
Basert på: NICE 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Alvorlighetsgrad av atferds-vansker og emosjonelle problemer (ulike skalaer) Tidspunkt for oppfølging: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
13 studier (645 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,4 SD lavere (0,55 lavere til 0,24 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Alvorlighetsgrad av atferds-vansker og emosjonelle problemer (ulike skalaer) Tidspunkt for oppfølging: 6mnd til 1 år
Studier (antall personer)
2 studier (139 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,13 lavere (0,45 lavere til 0,19 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet / ulike populasjoner. 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, få deltakere
Utfall
Risiko for problematferd (ulike skalaer) Tidspunkt for oppfølging: etter tiltaksperioden
Studier (antall personer)
8 studier (428 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
291 lavere per 1000 (362 lavere til 203 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Hyppighet av problematferd Tidspunkt for oppfølging: Etter tiltaksperioden (ulike skalaer)
Studier (antall personer)
8 studier (437 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,36 færre (0,85 færre til 0,14 fler)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,5
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 5. Nedgradert på grunn av heterogenitet (variasjon på tvers av studier).
Utfall
Hyppighet av problematferd (ulike skalaer) Tidspunkt for oppfølging: 26 uker
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,36 færre (0,85 færre til 0,14 fler)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 studie og få deltakere
Utfall
Risiko for at hyppighet av problem atferd ikke ble bedre (målt med ulike skalaer) Tidspunkt for oppfølging: etter tiltaksperioden
Studier (antall personer)
6 studier (343 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
351 lavere per 1000 (427 lavere til 256 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet / ulike populasjoner.
Utfall
Tilpasning i funksjon og kommunikasjon Tidspunkt for oppfølging: etter tiltaksperioden
Studier (antall personer)
2 studier (135 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,51 flere (0,15 flere til 0,86 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet / ulike populasjoner. 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon, få deltakere
Utfall
Tilpasning i funksjon og kommunikasjon Tidspunkt for oppfølging: etter behandling
Studier (antall personer)
1 studie (124 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 0,47 bedre (0,11 bedre til 0,84 bedre)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av indirekthet / ulike populasjoner. 4. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, kun 1 studie.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert