Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Prioritering
ID
Bennett 2015
Søkedato
September 2015
Tiltak
Opptrening og rehabilitering
Populasjon
Barn og unge med ervervet hodeskade og samtidig psykisk sykdom
Ekskludert
Ikke systematisk oversikt
Type
Retningslinje
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
05.09.2017
Kommentar
ID
Cameron 2020
Søkedato
Litteratursøk opptil juli 2018
Tiltak
Forbedring av motorikk
Populasjon
Barn mellom 3 og 6 år med motorisk svekkelse, inkludert barn med Cerabral parese, autismespekterlidelse, downs syndrom, DCD, Utviklingsforsinkelse, føtale alkoholskader, prematurt fødte barn, eller med lav fødselsvekt, eller barn med motorisk svekkelse ifølge standardiserte tester
Ekskludert
Ikke psykiske utfall
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
23.12.2020
Kommentar
ID
Petrenko 2013
Søkedato
Artikler publisert mellom 1990-2011
Tiltak
Forebyggende tiltak eller behandling av eksternaliserende eller internaslisernede adferdsprolemer
Populasjon
Barn mellom 3 og 8 år med utviklingshemming (eller deres familie)
Ekskludert
Ikke systematisk oversikt- møter ikke DARE kriteriene
Type
Artikkel
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
?
Kommentar
ID
Kong 2013
Søkedato
Artikler publisert mellom 1990-2010
Tiltak
"Responsive Interaction Interventions"- en type tiltak som har til hensikt å øke foreldres evne til å være responsive i møte med sine barn
Populasjon
Barn 0-6 år ulike helsemessige og sosiale utfordringer
Ekskludert
Oversikten belyser ikke direkte psykisk helse hos barna
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
19.09.2017
Kommentar
ID
Mandak 2018
Søkedato
2017
Tiltak
Tiltak for å bedre leseferdigheter hos barn og unge med behov for støtte
Populasjon
Ekskludert
Handler ikke om psykisk helse men om leseferdigheter
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
31.01.2019
Kommentar
ID
Sartore 2013
Søkedato
Tiltak
Likemannsstøtte
Populasjon
Barn og unge 18 år og yngre
Ekskludert
Dette er en Cochrane protokoll og det ser ikke ut som det er publisert en full systematisk oversikt
Type
Protokoll for systematisk oversikt
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2015
Søkedato
September 2015
Tiltak
Opptrening og rehabilitering
Populasjon
Ekskludert
Ikke systematisk oversikt
Type
AMSTAR
Ikke relevant
Prioritering
05.09.2017
Kommentar