Inkluderte oversikter for bipolar lidelse

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Amerio 2021
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2019
Tiltak
Kombinasjonsbehandling med ulike medikamenter
Populasjon
Tenåringer 13-18 år, diagnostisert med bipolar lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Søkedato i Håndboka
oktober 2021
Kommentar
ID
Atkin 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 2000 opptil 2015
Tiltak
Medikamentell behandling (atypisk antipsykotika og stemningsstabiliserende legemidler)
Populasjon
Barn og ungdom opptil 18 år diagnostisert med bipolar lidelse type 1, 2 eller NOS med nylig depressiv, mikset eller manisk episode (med depressive symptomer). I akutt eller vedlikeholds-behandling
Ekskludert
Studier med voksne deltakere
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Brown 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil 31. juli 2013
Tiltak
Medikamentell behandling (aripiprazol)
Populasjon
Alle aldre, diagnostisert med bipolar lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Chiesa 2012
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2011
Tiltak
Medikamentell behandling (quetiapin)
Populasjon
Alle aldre, diagnostisert med bipolar lidelse, med pågående eller nylig depressiv episode
Ekskludert
Deltakere med depressive, maniske og/eller miksede symptomer på samme tid
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Diaz-Caneja 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil 30. november 2013
Tiltak
Medikamentell behandling, vedlikeholdsbehandling
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år/gjennomsnittsalder opptil 18 år, diagnostisert med bipolar lidelse 1, 2 eller NOS
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fristad 2014
Søkedato
Ukjent, antakelig opptil 2014
Tiltak
Psykososiale intervensjoner
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med bipolar lidelse
Ekskludert
Studier der medikamentell behandling ble gitt alene
Type
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Jochim 2019
Søkedato
Artikler publisert opp til 28.09.2018
Tiltak
Medikamentell behandling (valproat itium alene eller i kombinasjon med andre legemidler) sammenliknet med annet legemiddel.
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med bipolar lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
McKnight 2019
Søkedato
Artikler publisert opp til 18.05.2018
Tiltak
Medikamentell behandling (litium alene eller i kombinasjon med andre legemidler) sammenliknet med annet legemiddel
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år diagnostisert med bipolar lidelse, pågående manisk episode. Herundre behandlingsresistent mani.
Ekskludert
Andre diagnoser herunder schizofreni
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE 2014 (CG145) og NICE Appendix A 2017 (oppdatert søk CG145)
Søkedato
Artikler publisert opptil februar 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle aldre, diagnostisert med bipolar lidelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Suttajit 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2013
Tiltak
Medikamentell behandling (quetiapin)
Populasjon
Barn, unge og voksne diagnostisert med akutt bipolar depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar